szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

LMS Logistyka Materiałów Sypkich sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż ruchomości – linia technologiczna będąca zespołem urządzeń do obróbki i transportowania wyrobku

Data:
2020-07-17 11:00
Sprzedawca:
LMS Logistyka Materiałów Sypkich sp. z o.o.
w upadłości
ul. Dąbrowskiego 7/11, 42-200 Częstochowa
tel. 517 299 966
Cena wywoławcza
690 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości spółki LMS Logistyka Materiałów Sypkich Sp. z o.o. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład majątku masy upadłości oraz ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż poniżej wymienionych ruchomości wchodzących w skład majątku masy upadłości według wskazanych cen wywoławczych:

 

1. linia technologiczna będąca zespołem urządzeń do obróbki  i transportowania wyrobku

690 000,00 zł netto

 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie pisemnej oferty kupna, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z dopiskiem „LMS OFERTA” i dostarczona do godziny 10:00 do dnia 16 lipca 2020 r. do biura syndyka na adres: Adam Laskowski biuro syndyka masy upadłości, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 (decyduje data wpływu).

2. Wpłacenie w powyższym terminie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na poniższy rachunek bankowy nr: 91 1090 2008 0000 0001 3568 0407 (decyduje data wpływu).

2. Oferta kupna winna zawierać:

1. Nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta.

2. Proponowaną cenę zakupu netto oraz termin (nie dłuższy niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu) i formę płatności.

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym oferowanych do sprzedaży ruchomości
oraz warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i ich akceptacją.

4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla oferentów, która jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i akceptacją jej treści.

3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 17 lipca 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze syndyka
w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.

1. wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni.

2. W przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia w określonym terminie nabywca traci złożone wadium.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

4. Ruchomości można oglądać we wszystkie dni powszednie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

5. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 517 299 966, a opis techniczny dodatkowo na stronie www.dawro.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Częstochowa
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna