szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

NEOTECH SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Działka nr 36/30 o pow. 16 310 m2, zabudowana

Data:
2020-07-31 16:15
Sprzedawca:
NEOTECH SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI
ul. Porcelitowa 4, 49-130 Tułowice
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
673 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NEOTECH SP. Z O. O.

W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W TUŁOWICACH

[KRS: 0000260572, NIP: 9512187785, REGON: 140628017]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO NEOTECH SP. Z O. O.

W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W TUŁOWICACH

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Neotech sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tułowicach, ustanowiony
w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział
V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 162/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

1. nieruchomości gruntowej (stanowiącej działkę̨ nr 36/30 o powierzchni 16 310 m2, która jest zabudowana budynkami przemysłowymi i budynkiem biurowym oraz niezbędną infrastrukturą) położonej w Bełchatowie [woj. łódzkie], zapisanej w KW pod nr PT1B/00059702/1, za cenę nie niższą niż: 673 600,00 PLN + ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

Charakterystyka oferty:

1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego – ofertowego, nieograniczonego z dnia 16.06.2020 r.;

2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;

3. ceny wywoławcze ww. nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko [uprawnienia państwowe 5566] w dniu 01.12.2019 r., biorąc za podstawę wartość wynikającą
z wymuszonego charakteru sprzedaży;

4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 31.07.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00,
z adnotacją „NIE OTWIERAĆ - NEOTECH - BEŁCHATÓW - PRZETARG”;

5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 67 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 45 1090 1186 0000 0001 4287 2272 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;

6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028),
ul. Francuska 34, w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 16:15;

7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą̨ tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40-028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5 000,00 PLN;

8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;

9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiąc od dnia wyboru oferenta;

10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operat szacunkowy oraz regulaminy wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.neotech.kubiczekm.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Bełchatów
Województwo:
łódzkie
foto.JPG
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna