szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Kaczan

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa o pow. 8,5428 ha; Wrocław, ul. Meliorancka

Data:
2020-09-07 10:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Michał Kaczan
Cena wywoławcza
4 500 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
3859/18
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00127980/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Kaczan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 września 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 10, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Trzebiatowie (przeciwko dłużnikowi: (…) – art.532 k.c.), położonej: 51-180 Wrocław, ul. Meliorancka, w granicach działki ewidencyjnej nr 6 (AR-19), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej XI Wydział Cywilny ,prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00127980/9. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 8,5428 ha. Teren płaski, nieogrodzony, bez istotnych deniwelacji terenu. Grunt nie posiada przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i teletechnicznej biegnących na północ wzdłuż AOW w ul. Meliorancka Południowa. Dojazd do nieruchomości możliwy: od wschodu ulicą Meliorancką (szer. 7,5 m), od północy drogą gruntową będąca własnością Gminy Wrocław dz. ewid. nr 5/2 (szer. 6,5 m) aktualnie niezdatną do użytku, stanowiącą odnogę ulicy Melioranckiej, oraz od zachodu dz. ewid. nr 27 (szer. 8,5 m), stanowiącą odnogę ulicy Ostowej o nawierzchni gruntowej.

 

Suma oszacowania wynosi 6 000 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 500 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 600 000,00 zł w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 17 1050 1575 1000 0092 3012 9596 ING Bank Śląski S.A O. we Wrocławiu, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość przed licytacją można oglądać dnia 24.08.2020 r. od godz. 10:00 do godz. 10:15.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 391 21 01

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Meliorancka
Kod i miasto:
Wrocław
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna