szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Profit Fresh Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomości gruntowe z zabudowaniami o pow. 1 461,61 m2, wraz z ruchomościami; Nieporaz, ul. Europejska

Data:
2020-11-04 10:00
Sprzedawca:
Profit Fresh Sp. z o.o.
w upadłości
Europejska 7 , 32-566 Nieporaz
tel. 12 623-54-21
Cena wywoławcza
6 805 438,43 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Ruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości

PROFIT FRESH sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nieporazie

sygnatura akt postępowania VIII GUp 298/19

zaprasza do składania pisemnych ofert

 

w konkursie na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nieporaz przy ulicy Europejskiej nr 7, gmina Alwernia z posadowionymi na nich zabudowaniami, w tym budynkiem warsztatu samochodowego z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 1 461,61 m2 wraz z ruchomościami, stanowiącymi kompletne wyposażenie okręgowej stacji kontroli pojazdów.

 

Nieruchomość składa się z działek numer 137 i 139 objętych księgą wieczystą numer KR1C/00078071/7, działki numer 138 objętej księgą wieczystą numer KR1C/00077940/3, działek numer 140, 141 i 144 objętych księgą wieczystą numer KR1C/00077008/8, działki numer 142 objętej księgą wieczystą numer KR1C/00077867/7, działki numer 143 objętej księgą wieczystą numer KR1C/00078309/5, działki numer 146 objętej księgą wieczystą numer KR1C/00077092/3, o łącznej powierzchni 2,4500 ha.

 

Pisemne oferty do konkursu, należy składać w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętych kopertach z opisem „VIII GUp 298/19 Konkurs ofert Nieporaz” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ !!!” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2020 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty), na adres Łukasz Zagórski – Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, 31-047 Kraków, ul. Józefa Sarego 2, III piętro.

 

Cena wywoławcza wynosi 6 805 438,43 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 43/100) brutto, w tym 6 624 963,00 zł brutto to wartość nieruchomości oraz 180 745,43 zł brutto to wartość ruchomości.

Dostawa nieruchomości oraz ruchomości opodatkowana zostanie podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.


Otwarcie ofert, przeprowadzenie ewentualnych licytacji i rozstrzygnięcie konkursu na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości wraz z ruchomościami nastąpi w Kancelarii w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze w dniu 4 listopada 2020 r. o godzinie 10:00.

 

Warunkiem udziału w konkursie i ewentualnej licytacji jest wpłacenie w terminie do dnia 3 listopada 2020 r. wadium w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości: Profit Fresh sp. z o.o. w upadłości, ul. Europejska 7, 32-566 Nieporaz, numer 07 1600 1462 1825 3994 5000 0001 w BNP Paribas Bank Polska S.A. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie masy) tytułem: „VIII GUp 298/19 Wadium Konkurs ofert Nieporaz”.

 

W przypadku dwóch lub większej ilości ofert w konkursie, syndyk przeprowadzi wyłącznie z obecnymi oferentami, ustne licytacje w celu wyłonienia najlepszej oferty.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do czterech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

Szczegółowe informacje o sprzedaży oraz szczegółowych warunkach konkursu, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl. Można je również uzyskać w godzinach 9:00-15:00 osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, a także pocztą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl, ewentualnie telefonicznie pod numerami (12) 623 54 20 lub +48 608 393 998.

 

Oględziny nieruchomości wraz z ruchomościami możliwe są w dni robocze, w godzinach 9:00-15:00. W celu udostępnienia rzeczy stanowiących przedmiot sprzedaży należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 662 013 700, ewentualnie bezpośrednio z syndykiem.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Europejska
Kod i miasto:
Nieporaz
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna