szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi

Nazwa:

Działki o pow. 9 991,00 m2, działka o pow. 1 254 m2; Piotrków Trybunalski  

Data:
2020-12-10 11:00
Sprzedawca:
Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi
al. Kościuszki 85, Łódź
Cena wywoławcza
1 529 255,00 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, na podstawie art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1427), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu

 

10 grudnia 2020 roku o godz. 11:00

 

w budynku Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, przy al. Kościuszki 85, w pokoju nr 204, odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA

 

nieruchomości należących do zobowiązanego – Spółki z o.o. WEST BUSINESS CENTER, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 63, NIP – 8831006630, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 63, w postaci:

1) Nieruchomości stanowiącej własność ww. zobowiązanego, położonej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wroniej 63a, 63b, 63c, 63d, nr działki 1/148, leżącej w obrębie ewidencyjnym 42, o powierzchni 9 991,00 m2, dla której SR w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PT1P/00069475/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali z częścią biurową i kotłownią, budynkiem biurowo-gospodarczym oraz wiatą o łącznej powierzchni użytkowej 2 480,77 m2.

Wartość szacunkowa wynosi 2 307 000,00 zł (słownie zł: dwa miliony trzysta siedem tysięcy).

2) Nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego (własność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego), położonej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego ulica Wronia 63, nr działki 1/23, leżącej w obrębie ewidencyjnym 42, o powierzchni 1 254 m2, dla której SR w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PT1P/00081569/3. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wagi samochodowej o powierzchni użytkowej 15,30 m2.

Wartość szacunkowa wynosi 45 700,00 zł (słownie zł: czterdzieści pięć tysięcy siedemset). Nieruchomości będą sprzedawane łącznie, cena wywołania jest równa 65% sumy wartości szacunkowych i wynosi 1 529 255,00 zł (słownie zł: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć zł), zaś wadium w wysokości 1/10 sumy wartości szacunkowych to 235 270,00 zł (słownie zł: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł).

Wadium w gotówce lub postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny składa przystępujący do licytacji.

W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy organu egzekucyjnego – 05 1010 1371 0105 4613 9120 0000. Ww. kwota wadium winna zostać zaksięgowana na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 09 grudnia 2020 r. Dotrzymanie tego terminu – w przypadku wyboru formy bezgotówkowej – jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do licytacji. W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, tj. od 25 listopada 2020 r. do 09 grudnia 2020 r., w dni robocze w godzinach 11-14 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 42/25 30 533 lub 534), wolno oglądać nieruchomość. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać, w ww. terminie w siedzibie Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, przy al. Kościuszki 85, w pokoju nr 402.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Transakcja sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem VAT w stawce podstawowej. Dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT. Jednocześnie informujemy, iż w związku z epidemią koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, w czasie pobytu w obiekcie urzędu obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń epidemiologicznych zatem warunkiem koniecznym dla wszystkich obecnych na licytacji, jest bezwzględny obowiązek zasłonięcia maseczką ust oraz nosa. W przypadku dalszego obowiązywania (w dniu licytacji) przepisów związanych z ochroną osobistą w związku z COVID-19 osoby bez zabezpieczenia ust oraz nosa, nie zostaną wpuszczone na teren urzędu skarbowego oraz dopuszczone do licytacji. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn. 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wronia
Kod i miasto:
Piotrków Trybunalski  
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna