szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Budynek mieszkalny z funkcją usługową w Luboniu, ul. Kościuszki

Data:
2021-01-29 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
1 220 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości Ryszarda Trzeciak, wspólnika spółki jawnej Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak sp.j. w Poznaniu (…)
ogłasza kolejny nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki

BUDYNKU MIESZKALNEGO Z FUNKJĄ USŁUGOWĄ oraz PRZYLEGAJĄCEJ DO TEJ NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI W LUBONIU
 

Cena minimalna – 1 220 000 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Przedmiotem sprzedaży jest ŁĄCZNIE:

1. prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Luboń, ul. Kościuszki 58, KW nr PO2P/00018922/9, składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z funkcją usługową działki gruntu nr 83/1 po cenie nie niższej niż 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

2. prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Luboń, ul. Kościuszki 58 (dz. gruntu nr 82), obręb Żabikowo, Luboń, ul. Kościuszki 58a, objętej KW nr PO2P/00175096/7 po cenie oszacowania nie niższej niż 120 000 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1. Złożenie pisemnej oferty nabycia łącznie obu wskazanych wyżej nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG LUBOŃ – TRZECIAK GUp 343/19” na adres: Syndyk masy upadłości Ryszarda Trzeciaka, Biuro Syndyka: ul. Kopernika 4a lok. 15, 61-880 Poznań (oferty winny być wysłane wyłącznie drogą pocztową, nie przesyłką kurierską), w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku. Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach (pisemnie, pocztą) do notariusz Wioletty Majchrzak w Kancelarii Notarialnej CCM prowadzonej przez notariuszy: Dorotę Celichowską, Macieja Celichowskiego oraz Wiolettę Majchrzak w Poznaniu przy ul. Woj. Polskiego 17. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty. W przypadku nieobecności notariusz Wioletty Majchrzak ofertę należy złożyć do notariuszy Doroty Celichowskiej, Macieja Celichowskiego (I p. wskazanej kancelarii).

2. Wpłacenie wadium w wysokości 122 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 29 stycznia 2021 roku (wadium musi się w tym dniu znajdować na rachunku)

Bank Pekao S.A. 25 1240 3813 1111 0010 9594 0440

1. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i notariusza.

2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert i wyłonienia nabywcy.

3. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca.

4. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność.

5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży.

6. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn na każdym etapie przetargu.

7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w biurze syndyka tel. 609 776 773.

8. Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w zakładce „w sprzedaży”.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kościuszki
Kod i miasto:
Luboń
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna