szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana obiektem komercyjnym; Poznań, ul. Zwierzchowskiego

Data:
2021-05-05 12:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak
ul. Zagórze 6A , 61-112
tel. tel./fax 61 628 23 8
Cena wywoławcza
2 058 825,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
2222/19
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Magazyny i hale
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak na

podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 maja 2021 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

dwóch udziałów po 1/2 części należących do dłużników: Eco Instal Holding Sp. z o.o. oraz (…), a stanowiących łącznie nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem, położoną w Poznaniu przy ul. Zwierzchowskiego 33, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00111838/5.

 

Przedmiotem licytacji są dwa udziały po 1/2 części stanowiące łącznie nieruchomość gruntową zabudowaną obiektem komercyjnym, o charakterze magazynowo-produkcyjno-biurowym, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej o pow. użytkowej 4180,8 m2. Budynek posadowiony jest na działce ewidencyjnej nr 10/23 o powierzchni 0,3387ha. Działka jest częściowo ogrodzona, zagospodarowana i uzbrojona w media: sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć wodna, sieć kanalizacyjna i sieć teleinformatyczna.

 

Cena wywołania jednego udziału wynosi: 2 058 825,00 zł.

Suma oszacowania jednego udziału wynosi: 2 745 100,00 zł.

Łączna wartość oszacowania dwóch udziałów (całej nieruchomości) wynosi: 5 490 200,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 274 510,00 zł przy licytacji jednego udziału lub 549 020,00 zł przy licytacji obu udziałów najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 29 16001462 1862 7173 4000 0001 (tytułem rękojmi sygn. akt KM 2222/18) lub w kancelarii komorniczej - art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

 

Z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną zapoznać można się w kancelarii komornika na miesiąc przes licytacją, natomiast na tydzień przed terminem w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32 (akta dołączone do sprawy II Co 689/14/6N), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:45 do 13:00 oraz od 13:30 do 15:30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Zwierzchowskiego
Kod i miasto:
Poznań
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna