szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Nazwa:

Nieruchomość o pow. 0,1500 ha w Lublinie, ul. Chodźki

Data:
2021-06-30 11:00
Sprzedawca:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
ul. Żołnierzy Niepodłegłej 3, 20-078 Lublin
Cena wywoławcza
145 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 
 

 

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2020 r., w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2070), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 czerwca 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, w sali nr 216 (II piętro), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, stanowiącej własność Pana (…), tj. udziału w wysokości 1/3 nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną o nr 18, poł. w Lublinie przy ul. Chodźki 29A, o pow. 0,1500 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00025819/3. Przedmiotowa działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z dwoma lokalami mieszkalnymi, nie będącymi odrębnymi nieruchomościami. Budynek mieszkalny wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy ze strychem nieużytkowym. Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej, w różnym okresie. Bryła zróżnicowana, część południowa nowsza z lat 90-tych przybudowana do części wzniesionej w latach 60. Części użytkowane rozdzielnie przez dwie rodziny.

Dane liczbowe (na podstawie udostępnionego projektu technicznego):

• powierzchnia zabudowy (wg. ewidencji budynków) – 149,00 m2

• kubatura – 447 m3

Część południowa:

• pow. użytkowa (wg. pomiarów z natury) – 63,35 m2

• pow. pomocnicza (podpiwniczenie) – 11,24 m2

• powierzchnia ruchu (schody) – 1,63 m2

Część północna:

• pow. użytkowa (wg. pomiarów z natury) – 56,80 m2

• pow. pomocnicza (podpiwniczenie) – 12,91 m2

• powierzchnia ruchu (schody) – 2,54 m2.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 208 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 70% wartości szacunkowej, tj. 145 600,00 zł.

 

Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 20 800,00 zł. Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk prowadzącego licytację w godz. od 10:30 do godz. rozpoczęcia licytacji (w miejscu jej przeprowadzenia) lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium można także wpłacić na rachunek sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, tj. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie – nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000 (o złożeniu wadium w ten sposób przesądza data zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku). Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytację w godz. od 10:30 do godz. rozpoczęcia licytacji (w miejscu jej przeprowadzenia).

Zgodnie z art. 111a. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:00, wolno przeglądać w siedzibie tut. organu egzekucyjnego (ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin) akta przedmiotowego postępowania egzekucyjnego oraz można oglądać przedmiotową nieruchomość – po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem tut. organu (tel. (81) 464 24 55; (81) 464 24 76).

Zgodnie z przepisem art. 111d. § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art. 110z. § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. Zgodnie z art. 110z. § 2 cyt. ustawy, w sprawie skargi, o której mowa w art. 110z § 1, postanowienie wydaje organ egzekucyjny.

W myśl art. 111i. § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli nikt nie przystąpił do drugiej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić za cenę nie niższą od 70% wartości nieruchomości, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu lub hipotecznemu, z wyjątkiem urzędu skarbowego, oraz współwłaścicielowi.

Na podstawie art. 111i. § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel lub współwłaściciel składa do organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia licytacji; wpłacając jednocześnie wadium w kwocie jednej dziesiątej części oszacowanej wartości nieruchomości (art. 111 § 3 w związku z art. 111 § 1 i art. 111 § 2 pkt 2 cyt. ustawy). Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje ponadto, że uczestnicy licytacji będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży, maski, maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku urzędu.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Chodźki
Kod i miasto:
Lublin
Województwo:
lubelskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna