szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

„REMISTER” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Remigiusz Reguła w upadłości

Nazwa:

Działki o pow. 1 843 m2 i 1 724 m2, Łódź, ul. Niciarniana

Data:
2021-06-25 12:00
Sprzedawca:
„REMISTER” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe Remigiusz Reguła w upadłości
ul. Niciarniana nr 49B , 92-320
tel. 604 583 131
Cena wywoławcza
240 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

1. Syndyk masy upadłości syndyk masy upadłości Remigiusza Reguły prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „REMISTER” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Remigiusz Reguła w upadłości z siedzibą w Łodzi ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż mienia wchodzącego w skład masy upadłości ww. przedsiębiorcy w postaci:

a) prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/298 w obrębie W-27, o powierzchni 1 843 m2 wraz z prawem własności naniesień, położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej nr 49 A, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00275242/0,

b) prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/297 w obrębie W-27, o powierzchni 1 724 m2 wraz z prawem własności naniesień, położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej nr 49 B, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00148668/3. Obie nieruchomości mogą być sprzedane tylko łącznie.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wskazanej w 1 lit. a) ogłoszenia wynosi 240 000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy) złotych, zaś cena wywoławcza nieruchomości wskazanej w 1 lit. 1b) ogłoszenia wynosi 450 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

3. Cena sprzedaży obu nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w obowiązującej stawce.

4. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert, na łączny zakup obu nieruchomości będących przedmiotem konkursu, w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 22 czerwca 2021 roku na adres: Syndyk masy upadłości Remigiusza Reguły prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „REMISTER” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Remigiusz Reguła w upadłości z siedzibą w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości – Niciarniana”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.

5. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej obu nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr 42 1020 3352 0000 1402 0264 6263.

6. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź o godzinie 12:00.

7. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

8. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie XIV GUp 474/20. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Pomorskiej 37.

9. Nieruchomość można oglądać w terminie do 22 czerwca 2021 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604 583 131), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o ww. nieruchomości.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Niciarniana
Kod i miasto:
Łódź
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna