szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

Nazwa:

Działka o pow. 0,66 ha, Niedrzwica Duża  

Data:
2021-06-25 11:00
Sprzedawca:
Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
ul. T. Szeligowskiego 24, Lublin
Cena wywoławcza
130 200,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 
 
 

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art.110w § 3 w związku z art. 111i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020,

poz. 1427 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 czerwca 2021 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ulicy T. Szeligowskiego 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do Tomasza Brzozowskiego, stanowiącej działkę nr 683, o powierzchni 0,66 ha, sklasyfikowaną jako grunt orny klasy IIIa, IIIb, IVa, położonej w miejscowości Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1K/00075763/2.

 

Wartość oszacowania (łączna) wynosi: 186 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy zł), cena wywołania wynosi 70% wartości oszacowania, tj. 130 200,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście zł).

Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższa czynność będzie podlegać opodatkowaniu w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 600,00 zł. Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk osoby prowadzącej licytację w godz. 10:00-11:00 (w siedzibie Urzędu) albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na tutejszy organ egzekucyjny, tj. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium można także wpłacić na rachunek sum depozytowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie nr 14 1010 1339 0091 4613 9120 0000 (o złożeniu wadium w ten sposób przesądza data zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku). Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium na ww. rachunek bankowy składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytację w godz. 10:00-11:00 (w siedzibie Urzędu, pok. B107). Zgodnie z art. 111a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach 9:00-11:00 będzie można po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: (81) 452 24 64 lub (81) 452 24 07 przeglądać w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie akta przedmiotowego postępowania, natomiast w dniu 07.06.2021 r. w godz. 9:00-11:00 będzie można oglądać ww. nieruchomość.

Zgodnie z przepisem art 111d §3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Stosownie do art. 111d § 1 ustawy, w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w tym przepisie, oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art. 110z u.p.e.a na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Niedrzwica Duża  
Województwo:
lubelskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna