szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „RABA II

Nazwa:

Działka o pow. 1 314 m2, Jaworzno, ul. Grunwaldzka   

Data:
2021-07-07 00:00
Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „RABA II
Spółka Akcyjna w upadłości
ul. Grunwaldzka 2, 43-600 Jaworzno
Cena wywoławcza
339 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II Spółka Akcyjna w upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z jednej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 167/4 i powierzchni 1 314 m2, położonej w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00044692/8.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 339 000,00 zł netto i zostanie do niej doliczony należny podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., do godziny 14:00, na adres biura Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II Spółka Akcyjna w upadłości, w Katowicach (40-311) przy ul. Chłodnej 2. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

4. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA PRZETARG RABA II” z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 134/20/1 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA, PRZETARG RABA II – NIERUCHOMOŚĆ, JAWORZNO, UL. GRUNWALDZKA”. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, tj. kwotę 33 900,00 zł.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 7 dni licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert, w biurze Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II Spółka Akcyjna w upadłości, w Katowicach przy ul. Chłodnej 2 przy udziale komisji przetargowej powołanej przez Syndyka.

6. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki uczestnictwa w przetargu określone w regulaminie przetargu, w szczególności, gdy żaden z oferentów nie złoży oferty równej, co najmniej cenie wywoławczej.

7. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.

8. Regulamin przetargu wraz z Wyceną można przeglądać w biurze Syndyka, w Katowicach (40-311) przy ul. Chłodnej 2, w dni powszednie, w godzinach od 09:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu (32) 348 70 21, w dni powszednie w godzinach od 09:00 do 15:00 lub pod adresem e-mail: sekretariat@kancelariatobor.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Grunwaldzka   
Kod i miasto:
Jaworzno
Województwo:
śląskie
IMG_20210218_153411
IMG_20210218_153335
Screenshot_20210218_170501
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna