szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Nazwa:

Działka o pow. 1 412 m2; Miedziana Góra

Data:
2021-07-20 11:00
Sprzedawca:
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach
ul. Częstochowska 20, Kielce
Cena wywoławcza
66 102,75 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Sprawa: Egzekucja z nieruchomości

Znak sprawy: 2605-SEE-1.711.1142.2021

Kontakt: Agnieszka Domańska – Ekspert Skarbowy

tel.: 41 364 72 16

e-mail: agnieszka.domanska2@mf.gov.pl

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 lipca 2021 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach przy ul. Częstochowskiej 20, pokój 102 (1 piętro), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 79/7 o pow. 1 412 m2, położonej w miejscowości Miedziana Góra, stanowiącej własność Pani (…). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00126263/7.

 

Oszacowana wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi 88 137,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych).

Cena wywołania w I licytacji wynosi 75% wartości szacunkowej, tj. 66 102,75 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa tysiące złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).

        

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, w obecności pracownika działu egzekucji administracyjnej tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można oglądać w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kielcach (tel.: (41) 36 47 216).

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium. Wysokość wadium jakie licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wynosi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 8 813,70 zł. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego: NBP O/O Kielce 42 1010 1238 0850 1013 9120 1000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

Zgodnie z art. 111a cytowanej wcześniej ustawy, wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się, pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie.

Zgodnie z art. 111b § 1 nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczącego obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Miedziana Góra
Województwo:
świętokrzyskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna