szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa w miejscowości Rudniki, zabudowana

Data:
2021-07-21 10:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Nowym Tomyślu Jacek Dauter
ul. Poznańska 13, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 442 37 44
Cena wywoławcza
136 575,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
314/19
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 lipca 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę pod adresem pl. Niepodległości 31, 64-300 NOWY TOMYŚL w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa PO1N/00009411/9, położona w miejscowości Rudniki, gm. Opalenica, działka 95/1 – użytki rolne zabudowane B-RIIIb – 0,1940 ha, pastwiska trwałe PsIII – 0,1090 ha łącznie: 0,3030 ha, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i jest nieogrodzona, jest zabudowana: budynek mieszkalno-inwentarski: jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym – wejście po drabinie, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty dachówką cementową, budynek przylega do budynku gospodarczego, który częściowo (34,00 m2) jest zaadaptowany na poszerzenie części mieszkalnej budynku mieszkalno-inwentarskiego, część mieszkalna częściowo w remoncie. Dane techniczne: powierzchnia zabudowy Pz = 144,00 m2, Kubatura K = 722,00 m3, powierzchnia użytkowa Pu = 130,00 m2 w tym: pow. mieszkania 83,00 m2 (w tym 34,00 m2 położone w cz. b. gospodarczego), pow. inwentarska 47,00 m2. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego (szambo), ogrzewanie piecowe.

Budynek gospodarczy: jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy Pz = 117,00 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 103,00 m2 w tym: pow. użytkowana jako mieszkalna 34,00 m2 pow. gospodarcza 69,00 m2. Instalacje: – elektryczna. Budynek stodoły z dobudówką, dobudówka użytkowana była jako mieszkanie; obecnie jest użytkowana jako pomieszczenie gospodarcze. Powierzchnia zabudowy Pz = 141,00 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 120,00 m2 w tym: pow. użytkowana stodoły 81,00 m2 pow. przybudówki 39,00 m2. Instalacje w stodole: – elektryczna. Instalacje w przybudówce: elektryczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego (szambo), ogrzewanie piecowe. UWAGA: Stodoła w złym stanie technicznym – budynek przeznaczony do remontu. Sposób użytkowania: Na dzień oględzin budynki były nieużytkowane.

Budynek garażowy z kurnikiem: jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty eternitem, w części odeskowany i kryty papą. Powierzchnia zabudowy Pz = 34,00 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 25,00 m2. Instalacje: brak. Stan techniczny: gorszy. UWAGA: Budynek w złym stanie technicznym – budynek przeznaczony do remontu. Sposób użytkowania: Na dzień oględzin budynek wykorzystywany był częściowo jako garaż, a częściowo stanowił kurnik.

 

Nieruchomość gruntowa PO1N/00009411/9 działka nr 95/6 o pow. 0,6018 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka sklasyfikowana jest jako grunty orne. Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, jest nieogrodzona i graniczy z działką siedliskową. Sąsiedztwo działki stanowią tereny upraw rolnych, droga i zabudowa siedliskowa.

Położonej pod adresem: 64-330 gm. Opalenica, RUDNIKI, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1N/00009411/9.

 

Nr KW

Suma oszacowania

 

Suma wywołania 3/4 sumy oszacowania

Rękojmia

PO1N/00009411/9 dz. 95/1

188 610,00 zł

141 457,50 zł

18 861,00 zł

PO1N/00009411/9 dz. 95/6

182 100,00 zł

136 575,00 zł

18 210,00 zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Nowym Tomyślu 11 10901388 0000 0001 0400 4682. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 378/19). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Rudniki
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna