szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Urząd Skarbowy w Nowej Soli

Nazwa:

Nieruchomości w Książu Śląskim

Data:
2021-08-05 11:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Nowej Soli
Nowa Sól, ul. Sztasica 1
Cena wywoławcza
956 850,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 
 
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli podaje do publicznej wiadomości, że

 

5 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00

 

w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli ul. Staszica 1 na sali obsługi podatników nr 1 mieszczącej się na parterze budynku, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:

 

1.    ZG1N/00038079/4 położonej w Książu Śląskim, gmina Kożuchów, powiat nowosolski. Nieruchomość składa się z szesnastu działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 294/3, 258/31, 258/32, 258/33, 258/34, 258/35, 258/36, 258/37, 258/38, 258/39, 258/40, 258/58, 258/59, 258/50, 258/51 i 258/52 o łącznej powierzchni 6,1662 ha.

2.    ZG1N/00056223/1 położonej w Książu Śląskim, gmina Kożuchów, powiat nowosolski – 26/29 udziału w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 258/53 o powierzchni 0,6528 ha, przeznaczonej i użytkowanej jako droga.

Określenie przeznaczenia nieruchomości i sposobu korzystania z nieruchomości:

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kożuchów:

·         działki nr 258/53 oraz 294/3, 258/37, 258/38, 258/39, 258/40, 258/58, 258/59 znajdują się na terenach zainwestowania wiejskiego z przewagą zabudowy zagrodowej,

·         działki nr 258/31, 258/32, 258/33, 258/34, 258/35, 258/36 znajdują się w przeważającej części na terenach zainwestowania wiejskiego z przewagą zabudowy zagrodowej, w części w strefie leśnej – teren lasów;

·         działki nr 258/50, 258/51 i 258/52 znajdują się w strefie leśnej – teren lasów.

Łączna wartość szacunkowa nieruchomości nr KW ZG1N/00038079/4 wynosi: 1 220 900,00 złotych, a udziału w nieruchomości nr KW ZG1N/00056223/1 wynosi: 66 900,00 złotych. Łączna wartość szacunkowa nieruchomości jako zorganizowanej całości wynosi 1 287 800,00 złotych.

Cena wywołania w I licytacji jest równa 75% sumy wartości szacunkowych i wynosi 965 850,00 złotych.

Wadium:

Licytant przystępujący do przetargu, przed wywołaniem licytacji, składa wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 128 780,00 zł, w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny.

Wadium można wpłacić prowadzącemu licytację w dniu przetargu, na pół godziny przed wywołaniem licytacji tj. do godziny 10:30.

Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy: NBP O/O Zielona Góra 60 1010 1704 0034 9213 9120 1000. Kwota wadium złożonego w tej formie powinna być zaksięgowania na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 4 sierpnia 2021 roku. Dotrzymanie tego terminu – w przypadku formy bezgotówkowej – jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do licytacji.

W przypadku braku chętnych do nabycia dwóch nieruchomości razem, nieruchomości będą sprzedawane oddzielnie wraz z określonym udziałem w prawie do działki nr 258/3 stanowiącej drogę wewnętrzną:

1.    działka nr 294/3 o powierzchni 0,0571 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 9 673,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 7 254,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 967,30 zł.

2.    działka nr 258/31 o powierzchni 0,3025 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 102 973,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 77 229,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 10 297,30 zł.

3.    działka nr 258/32 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 104 173,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 78 129,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 10 417,30 zł.

4.    działka nr 258/33 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 104 173,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 78 129,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 10 417,30 zł.

5.    działka nr 258/34 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 104 173,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 78 129,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 10 417,30 zł.

6.    działka nr 258/35 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 104 173,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 78 129,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 10 417,30 zł.

7.    działka nr 258/36 o powierzchni 0,3129 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 106 373,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 79 779,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 10 637,30 zł.

8.    działka nr 258/37 o powierzchni 0,3016 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 102 673,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 77 004,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 10 267,30 zł.

9.    działka nr 258/38 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 10 417,31 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 78 129,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 10 417,30 zł.

10. działka nr 258/39 o powierzchni 0,3000 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 104 173,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 78 129,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 10 417,30 zł.

11. działka nr 258/40 o powierzchni 0,3029 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 103 073,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 77 304,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 10 307,30 zł.

12. działka nr 258/50 o powierzchni 0,6697 ha, wraz z udziałem 3/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 25 119,30 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 18 839,50 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 2 511,90 zł.

13. działka nr 258/51 o powierzchni 0,8224 ha, wraz z udziałem 4/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 31 392,40 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 23 544,30 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 3 139,20 zł.

14. działka nr 258/52 o powierzchni 1,2066 ha, wraz z udziałem 5/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 44 165,50 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 33 124,10 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 4 416,60 zł.

15. działka nr 258/58 o powierzchni 0,0018 ha, wraz z udziałem 1/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 3 173,10 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 2 379,80 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 317,30 zł.

16. działka nr 258/59 o powierzchni 0,3887 ha, wraz z udziałem 2/29 w działce nr 258/53 oszacowana na kwotę 134 146,20 zł, cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi 100 609,60 zł, wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania wynosi 13 414,60 zł.

Nabywca, który uzyska przybicie i nie wykona w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, zapłaty ceny nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce, traci wadium.

Inne informacje:

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, tj. od 21.07.2021 r. do 4.08.2021 r., w dni robocze w godzinach 11-14 po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym (tel. 660 557 558), wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, akta egzekucyjne dotyczące nieruchomości.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn.

Podstawa prawna:

Art. 110w do 111l ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.).

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Książ Śląski  
Województwo:
lubuskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna