szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Dezal-Plus sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż całości przedsiębiorstwa (działki o łącznej pow. 2,2108 ha)

Data:
2021-09-28 14:15
Sprzedawca:
Dezal-Plus sp. z o.o. w upadłości
ul. Metalowca 26, 39-460 Nowa Dęba
tel. 600 279 217
Cena wywoławcza
1 400 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

           

 

 

 

Syndyk masy upadłości DEZAL PLUS Spółka z o.o. w Nowej Dębie, sygn. akt V GUp 96/18, ogłasza

 

pisemny nowy przetarg ofertowy na sprzedaż
całości przedsiębiorstwa (art. 320 pr.up.),

 

w skład którego wchodzą: nieruchomości gruntowe – działki ewidencyjne gruntu; nr 161/93, nr 161/94, nr 161/95, nr 161/181 i nr 161/183 o łącznej powierzchni 2,2108 ha w części zabudowane obiektami typu przemysłowego o łącznej powierzchni użytkowej 8446,50 m2, w tym:

    •    działka gruntu nr 161/93 o powierzchni 0,6478 ha (księga wieczysta TB1T/00069816/5) zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 5179,30 m2,

    •    działka gruntu nr 161/94 o powierzchni 0,3191 ha (księga wieczysta TB1T/00069817/2) zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 710,80 m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 367,00 m2, łączna powierzchnia użytkowa budynków – 1077,80 m2,

   •     działka gruntu nr 161/95 o powierzchni 0,7374 ha (księga wieczysta TB1T/00069818/9 zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią socjalną o powierzchni użytkowej 2072,80 m2 i budynkiem usługowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 116,60 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynków – 2189,40 m2,

   •     działka gruntu nr 161/181 o powierzchni 0,0590 ha (księga wieczysta TB1T/00069815/8 – grunt niezabudowany,

   •     działka gruntu nr 161/183 o powierzchni 0,4475 ha (księga wieczysta TB1T/00043270/7) – grunt niezabudowany. Na nieruchomości gruntowej usytuowana jest stacja transformatorowa 6/0.4 kV (budynek o powierzchni zabudowy – 31,40 m2).

Sprzedaż odbywa się na warunkach zatwierdzonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 28 czerwca 2021 r., sygn. akt V GUp 96/18.

Grunt stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym do dnia 19 listopada 2090 r, DEZAL PLUS Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne trwale związane z nieruchomościami stanowią własność użytkownika wieczystego – odrębny od gruntu przedmiot prawa własności.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę nie niższą od 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych). Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie stosownej oferty zakupu oraz wpłata wadium w wysokości 10% wartości sprzedaży, to jest kwoty 140 000,00 zł, na rachunek bankowy masy upadłości DEZAL PLUS Sp. z o.o. prowadzony w Banku PKO S.A. nr rachunku

53 1240 2744 1111 0010 1600 3427,

najpóźniej do dnia 24 września 2021 r. do godziny 15:00 (jest to data wpływu środków na rachunek bankowy) pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

 

Pisemne oferty należy składać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie do 24 września 2021 r. do godz. 15:00 z adnotacją na zamkniętej kopercie „Przetarg DEZAL PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie”.

 

Rozpoznanie ofert przed Sędzią-Komisarzem i z udziałem Syndyka nastąpi w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4 w dniu 28 września 2021 r. o godz. 14:15 w sali nr 7. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Syndyk – po ewentualnym przeprowadzeniu aukcji, w razie wpłynięcia dwóch najwyższych ofert o takiej samej wartości. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

Operat szacunkowy nieruchomości będących przedmiotem przetargu wyłożony jest do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00, w siedzibie DEZAL PLUS Sp. z o.o. przy ul. Metalowca 26, 39-460 Nowa Dęba.

Wszystkie nieruchomości i ruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać osobiście w terminie do 20 września 2021 r. po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem tel. 600 279 217.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Nowa Dęba
Województwo:
podkarpackie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna