szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Urząd Skarbowy w Brzezinach

Nazwa:

Moduł usługowo-mieszkalny o pow. 23 m2, Brzeziny, ul. Łódzka

Data:
2021-09-09 11:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny
Cena wywoławcza
21 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 
 
 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach działając na podstawie art. 105 §1 pkt. 1 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1427 ze zm.) zawiadamia, że w dniu

 

9 września 2021 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, sala 128, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nw. ruchomości, stanowiącej własność Boxlife Sp. z o.o., zs. w Brzezinach, ul. Łódzka 35.

 

Moduł usługowo-mieszkalny na podłożu murowanym, metalowo-drewniany, bez fundamentów ziemnych o powierzchni użytkowej 23 m2.

 

Wartość szacunkowa 28 000,00 zł (brutto).

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 21 000,00 zł (brutto).

 

Sprzedaż ruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług – stawka 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji ww. modułu jest złożenie wadium. Wadium wynosi 1/10 części oszacowanej wartości ruchomości, tj. 2 800,00 zł. Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wadium można też wnieść na rachunek bankowy organu egzekucyjnego: NBP O/O Łódź nr 97 1010 1371 0014 1413 9120 0000 z dopiskiem „wadium”.

Przy wpłacie na rachunek, wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu licytacji do godz. 09:00.

 

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom zostanie ono zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie trzech dni roboczych (w przypadku wpłaty wadium na rachunek organu egzekucyjnego), wadium złożone w gotówce albo w postaci czeku zostanie zwrócone po zakończeniu licytacji.

 

Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania, jeżeli ceny tej nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może dalej uczestniczyć
w licytacji. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium. Pozostałą do zapłaty część wylicytowanej kwoty należy wpłacić Organowi egzekucyjnemu najpóźniej do godziny 12:00 dnia następnego na rachunek bankowy NBP O/O Łódź nr 97 1010 1371 0014 1413 9120 0000.

 

 

Ww. ruchomość można oglądać w dniu 09.09.2021 r. w godzinach 09:00 do 10:00 pod adresem: 95-060 Brzeziny, ul. Łódzka 35. Z uwagi na brak kluczy do pomieszczenia, możliwe jest obejrzenie ruchomości jedynie z zewnątrz.

 

Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania.

        

Wydanie ruchomości nastąpi w terminie wskazanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Brzezinach. Nabywca odbiera moduł własnym transportem i na swój koszt. W przypadku nieodebrania ruchomości w terminie wskazanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zostaną naliczone opłaty za przechowywanie ww. składnika majątkowego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 (III piętro, pokój 327, tel. (46) 874 30 11 wewn. 32).

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.  

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z epidemią koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, w czasie pobytu w obiekcie urzędu obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń epidemiologicznych zatem warunkiem koniecznym dla wszystkich obecnych na licytacji, jest bezwzględny obowiązek zasłonięcia maseczką ust oraz nosa. W przypadku dalszego obowiązywania (w dniu licytacji) przepisów związanych z ochroną osobistą w związku z COVID-19 osoby bez zabezpieczenia ust oraz nosa, nie zostaną wpuszczone na teren urzędu skarbowego oraz dopuszczone do licytacji.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Łódzka
Kod i miasto:
Brzeziny
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna