szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Urząd Skarbowy w Kwidzynie

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana o pow. 1 210 m2; Glina

Data:
2021-09-22 10:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Kwidzynie
ul. 3 Maja 6, Kwidzyń
Cena wywoławcza
246 753,00 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie działając na podstawie art.110 w §3 w związku z art.111j §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U.2020 poz. 1427 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 września 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego w Kwidzynie przy ul. 3 Maja 6 (sala szkoleniowa na II piętrze), odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Glinie 39, gmina Sadlinki, o pow. 1 210 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00048168/8.

 

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi 379 620 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych), cena wywołania jest równa 65% ceny oszacowania i wynosi 246 753 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 37 962 zł.

Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. Wadium można także wpłacić na dzień przed licytacją na konto depozytowe tut. Urzędu, prowadzone w Narodowym Banku Polskim O. Gdańsk nr: 81 1010 1140 0023 1013 9120 0000, z dopiskiem wadium na licytację.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać, w Urzędzie Skarbowym w Kwidzynie pok. 14, akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji. W sprawie skargi postanowienie wydaje organ egzekucyjny.

Jednocześnie informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, w czasie pobytu na terenie Urzędu obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń epidemiologicznych, tj. przebywanie i poruszanie się na terenie urzędu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, stosowanie się do poleceń pracowników urzędu, zachowanie dystansu pomiędzy pracownikami urzędu i innymi osobami min.1,5 m, dezynfekcja rąk lub użycie jednorazowych rękawiczek, obowiązek zasłaniana usta i nosa maseczką jednorazową.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Glina
Województwo:
pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna