szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „RABA II

Nazwa:

Lokal niemieszkalny w Warszawie, ul. Grzybowska wraz z garażem

Data:
2021-09-21 00:00
Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „RABA II
Spółka Akcyjna w upadłości
ul. Grunwaldzka 2, 43-600 Jaworzno
Cena wywoławcza
1 474 200,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Lokale
Nieruchomości, Garaże
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II Spółka Akcyjna w upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

 

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

a)   prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer B1501 o powierzchni użytkowej 95,21 m2 zlokalizowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 61, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00425534/2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 9521/3935806 części w nieruchomości wspólnej którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (księga wieczysta nr WA4M/00383171/2), za cenę wywoławczą równą 1 330 200,00 zł netto;

b)   udziału wynoszącego 7757/1381253 w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż, z prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych nr 37 i 38 oraz komórki lokatorskiej nr 43, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00424141/3, za cenę wywoławczą równą 144 000,00 zł netto.

  1. Łącznie cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 474 200,00 zł netto i zostanie do niej doliczony należny podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 14 września 2021 r. do godziny 14:00, na adres biura Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II Spółka Akcyjna w upadłości, w Katowicach (40-311) przy ul. Chłodnej 2. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.
  1. Oferta musi dotyczyć łącznie całego przedmiotu przetargu opisanego w pkt. 1 ppkt. a) i b) powyżej.
  1. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA PRZETARG RABA II” z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 134/20/1 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA, PRZETARG RABA II – MIESZKANIE, WARSZAWA”. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, tj. kwotę 147 420,00 zł.
  1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 7 dni licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert, w biurze Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II Spółka Akcyjna w upadłości, w Katowicach przy ul. Chłodnej 2 przy udziale komisji przetargowej powołanej przez Syndyka.
  1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki uczestnictwa w przetargu określone w regulaminie przetargu, w szczególności, gdy żaden z oferentów nie złoży oferty równej, co najmniej cenie wywoławczej.
  1. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.
  1. Regulamin przetargu można przeglądać w biurze Syndyka, w Katowicach (40-311) przy ul. Chłodnej 2, w dni powszednie, w godzinach od 09:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu (32) 348 70 21, w dni powszednie w godzinach od 09:00 do 15:00 lub pod adresem e-mail: sekretariat@kancelariatobor.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Grzybowska
Kod i miasto:
Warszawa
Województwo:
śląskie
IMG_20200716_140216
IMG_20200716_140111
IMG_20200716_135615
IMG_20200716_135604
IMG_20200716_135546
IMG_20200716_135522
IMG_20200716_135511
IMG_20200716_135447
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna