szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

Nazwa:

Działka o pow. 0,1363 ha w Krakowie, ul. Mydlnicka

Data:
2021-09-27 10:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
ul. Krowoderskich Zuchów 2, Kraków
Cena wywoławcza
193 550,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, działając na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U.2020.1427 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 września 2021 r. o godzinie 10:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, na parterze budynku odbędzie się

 

DRUGA PUBLICZNA LICYTACJA

 

następującej nieruchomości:

udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej wynoszący 1/2, stanowiącej własność dłużnika – (…), oznaczonej jako działka nr 238/9 o powierzchni 0,1363 ha, położonej w rejonie ul. Mydlnickiej w Krakowie, niezabudowanej, dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr KR1P/00369548/2.

 

Wartość oszacowania udziału we współwłasności nieruchomości wynoszący 1/2 wynosi 276 500 zł.

Cena wywoławcza w drugiej licytacji wynosi 70% kwoty oszacowania, tj. 193 550 zł.

Przystępujący do licytacji jest zobowiązany złożyć wadium w wysokości 1/10 oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 27 650 zł.

Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego, tj. NBP O/O Kraków 36 1010 1270 0004 2013 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna

 

Przedmiotowa nieruchomość – nieruchomość gruntowa – położona jest w Krakowie, nr działki ewidencyjnej nr 238/9, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00369548/2, obręb 005 Krowodrza w rejonie ulicy Mydlnickiej.

Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą i drzewami samosiejkami o powierzchni 0,1363 ha. Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwała Nr XII/218/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27.03.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ARMII KRAJOWEJ – PIASTOWSKA” działka znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu:

- MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz niewielki fragment działki od strony południowo-zachodniej znajduje się w terenie oznaczonym;

- ZPr Tereny zieleni urządzonej;

- KDD Tereny dróg publicznych – klasy dojazdowej.

 

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Teren nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Uzbrojenie w dalszej odległości.

 

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 8:00-12:00 będzie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, a w dniu 22.09.2021 r. będzie można oglądać ww. nieruchomość, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 12 665 61 01.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Jednocześnie z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, wszystkie czynności związane z licytacją odbywać się będą z zachowaniem rygoru sanitarnego obowiązującego na dzień licytacji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Mydlnicka
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna