szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy SR w Grudziądzu Bartosz Sokołowski Kancelaria Komornicza nr II w Grudziądzu

Nazwa:

Lokal mieszkalny o pow. 38,70 m2, 2 pokoje; Grudziądz, ul. Bydgoska

Data:
2021-09-27 12:30
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Grudziądzu
Bartosz Sokołowski
Kancelaria Komornicza nr II w Grudziądzu
Al. 23 Stycznia 26/17, 86-300 Grudziądz
tel. 56 306 75 55
Cena wywoławcza
111 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
206/21 (1)
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1U/00053112/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Bartłomiej Sokołowski na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 września 2021 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 21 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Bydgoskiej 20/31, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00053112/5. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,70 m2. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC i przedpokój. Lokal położony jest na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego (II kondygnacja). Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,84 m2. Lokal posiada balkon. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 4354/1770823 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr TO1U/00036980/5).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 148 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 111 000,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 14 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr

31 1240 1183 1111 0010 9446 3704

Egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

 

Kancelaria Komornicza nr II w Grudziądzu, al. 23 Stycznia 26/17, 86-300 Grudziądz

tel. (56) 306 75 55 | 500 675 500 www.sokolowski.komornik.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Bydgoska
Kod i miasto:
Grudziądz
Województwo:
kujawsko-pomorskie
M 5
M 1
M 2
M 3
M 4
M 6
M 7
M 8
M 9
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
M 15
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna