szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Urząd Skarbowy w Nowej Soli

Nazwa:

Działka o pow. 21 578 m2; Nowa Sól, ul. Sienkiewicza  

Data:
2021-09-22 11:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Nowej Soli
Nowa Sól, ul. Sztasica 1
Cena wywoławcza
1 383 225,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ I DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli podaje do publicznej wiadomości, że

 

22 września 2021 r. o godz. 11:00

 

w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli, ul. Staszica 1 na sali obsługi podatników nr 1 mieszczącej się na parterze budynku, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w Nowej Soli, ul. Sienkiewicza nr KW ZG1N/00020506/8.

Jeżeli pierwsza licytacja nie dojdzie do skutku 30 września 2021 r. odbędzie się DRUGA LICYTACJA TEJ NIERUCHOMOŚCI – o godz. 11:00, w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli, ul. Staszica 1, na sali obsługi podatników nr 1, na parterze budynku.

 

Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu (własność Gmina Nowa Sól o statusie miejskim), działka nr 780/29 o powierzchni 21 578 m2. Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem obiektów jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „NOWER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURES W LIKWIDACJI. Nieruchomość jest zabudowana. Działka stanowi rozległy teren zabudowany dużym budynkiem po byłym szpitalu – wpisanym do rejestru zabytków pod nr rej. L-686/A oraz trzema budynkami pomocniczymi. Porośnięta jest gęsto drzewami i krzakami, tworzącymi park. Na terenie działki występują dwa pomniki przyrody : sosna zwyczajna dwupienna i dąb szypułkowy. W granicy działki 780/29 znajdują się drogi wewnętrzne z nawierzchnią asfaltową lub betonową. Narożnikiem od strony zachodniej działka 780/29 styka się z drogą publiczną – ul. Sienkiewicza, jednak nie tworzy to pasa drogowego, dlatego przyjmujemy, że działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Rzeczywisty dojazd odbywa się poprzez działkę 780/54 przylegająca od strony północno-zachodniej, która łączy się z ul. Henryka Sienkiewicza oraz od strony południowo-wschodniej poprzez działkę nr 780/34, która łączy się z ulicy Zakątek. Działka jest ogrodzona jednym wspólnym płotem razem z działką 780/34 i 780/54.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól działka nr 780/29 oznaczona jest symbolem U, ZP – teren usług i zieleni urządzonej.

 

Łączna wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 1 844 300 złotych, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu do 16.05.2101 r. – 1 050 700 złotych.

 

Cena wywołania w I licytacji jest równa 75% sumy wartości szacunkowych i wynosi 1 383 225 złotych.

Cena wywołania w II licytacji jest równa 70% sumy wartości szacunkowych i wynosi 1 291 010 złotych.

 

Wadium

Licytant przystępujący do przetargu, przed wywołaniem licytacji, składa wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 184 430 zł, w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny.

 

Wadium można wpłacić prowadzącemu licytację w dniu przetargu, na pół godziny przed wywołaniem licytacji, tj. do godziny 10:30. Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy: NBP O/O Zielona Góra 60 1010 1704 0034 9213 9120 1000. Kwota wadium złożonego w tej formie powinna być zaksięgowania na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj.

  • do 21 września 2021 roku – w przypadku I licytacji
  • do 29 września 2021 roku – w przypadku II licytacji.

Dotrzymanie tego terminu – w przypadku formy bezgotówkowej – jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do licytacji.

Nabywca, który uzyska przybicie i nie wykona w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, zapłaty ceny nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce, traci wadium.

Inne informacje

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 11-14 po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym (tel. 660 557 560), wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, akta egzekucyjne dotyczące nieruchomości, tj.

  • od 8.09.2021 do 21.09.2021 r. – w przypadku I licytacji
  • od 16.09.2021 do 29.09.2021 r. – w przypadku II licytacji.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn.

Podstawa prawna:

Art. 110w do 111l ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Sienkiewicza  
Kod i miasto:
Nowa Sól  
Województwo:
lubuskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna