szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

„Obróbka Drewna” Kazimierz Miłkowski w upadłości

Nazwa:

Działka o pow. 1,9400 ha; budynek o pow. 434,39 m2; ruchomości (maszyny, urządzenia, wyposażenie); Nejdyki

Data:
2021-10-26 11:00
Sprzedawca:
„Obróbka Drewna” Kazimierz Miłkowski w upadłości
Nejdyki , 14-200 Iława
tel. 55 641 64 44
Cena wywoławcza
267 757,10 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Inne
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO

 

Syndyk masy upadłości Kazimierza Miłkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Obróbka Drewna” Kazimierz Miłkowski w upadłości z siedzibą w Nejdykach na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt V GUp 21/18) zawiadamia
o sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego), położonego w Nejdykach, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie.

 

W skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe:

a)   nieruchomość zabudowana ujawniona w księdze wieczystej EL1I/00018443/3, położona
w Nejdykach w skład której wchodzą:

-         prawo własności działki gruntowej nr 57 o powierzchni użytkowej 1,9400 ha;

-         prawo własności budynków o łącznej powierzchni użytkowej 434,39 m2;

b)   rzeczy ruchome (maszyny, urządzenia i wyposażenie);

 

wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 07.08.2018 r. nr 193-F/OS/2018 sporządzonym przez Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych FAKTOR Sp. z o.o.
w Olsztynie, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 267 757,10 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 10/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

 

Oferty nabycia sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „PRZETARG – przedsiębiorstwo „Obróbka Drewna Kazimierz Miłkowski”
w Nejdykach, sygn. akt V GUp 21/18”, do dnia 22 października 2021 roku na adres: Kancelaria Notarialna, Barbara Malitka, Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do kancelarii.

 

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 26 775,71 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 57 9484 1206 2850 0121 7962 0002 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej w dniu 26 października 2021 roku o godzinie 11:00 przy ulicy Królewieckiej 89/1a.

Ze stanem technicznym i rzeczowym przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr (55) 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44, e-mail: kancelaria@cdres.pl.

 

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Nejdyki
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna