szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

Nazwa:

Działki w miejscowości Głogoczów

Data:
2021-11-19 13:30
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach
Karolina Szynalik-Żywicka
ul. Piłsudskiego 14, 32-400 Myślenice
tel. 012 272 11 37
Cena wywoławcza
1 125,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
1/20
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka. Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 listopada 2021 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, sala nr 27, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Głogoczów, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, składających się z działki ewidencyjnej nr 1788/25 zabudowanej budynkiem usługowym (gastronomicznym) nr 576 i niezabudowanej działki ewid. nr 1788/24 wpisanych do KW nr KR1Y/00049955/5 wydzielonych z działki ewid. nr 1788/2 oraz niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr 1788/26 i nr 1788/27 wpisanych do KW nr KR1Y/00081547/8 wydzielonych z działki ewid. nr 1788/20, a także o nr 1788/28 i nr 1788/29 wpisanych do KW nr KR1Y/00080183/1 wydzielonych z działki ewid. nr 1788/21. Oznaczenie nieruchomości ujawnione w księgach wieczystych nie uwzględnia zmian geodezyjnych. Działka ewidencyjna nr 1788/25 zabudowana budynkiem usługowym (gastronomicznym) oraz działka ewid. nr 1788/24 (zapewniająca dostęp do pozostałych działek) położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 7 („Zakopianka”) z bardzo dobrym dostępem do tej drogi. Sąsiedztwo bezpośrednie nieruchomości stanowi zabudowa usługowa, mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny niezabudowane. Do ww. działek wjazd bezpośrednio z drogi lokalnej w pasie drogi krajowej z pasa w kierunku Krakowa, na pozostałe działki wjazd po nieurządzonej drodze gruntowej przebiegającej po wydzielonych pod wjazd działkach ewid. o nr 1788/24 i 1788/26. Przedmiotowe działki ewidencyjne nr 1788/24; 1788/25; 1788/26; 1788/27; 1788/28; 1788/29 stanowią funkcjonalną całość i jedną nieruchomość gruntową – wszystkie wydzielone zostały z jednej macierzystej działki. Nieruchomości mają dobry dostęp do sieci infrastruktury technicznej – słup napowietrznej linii elektroenergetycznej posadowiony na działce nr 1788/27, sieć wodociągowa i gazowa na terenie nieruchomości. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna i projektowany jest przebieg sieci kanalizacyjnej. Budynek usługowy (gastronomiczny) wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem o pow. użytkowej 235,2 m2. Na parterze znajdują się pomieszczenia gastronomiczne oraz zaplecze restauracji na poddaszu trzy pomieszczenia. Budynek w stanie do kapitalnego remontu. Nieruchomości stanowią własność dłużnika: (…) i posiadają założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/00049955/5, nr KR1Y/00081547/8, nr KR1Y/00080183/1.

 

1.    Nieruchomość wpisana w KR1Y/00049955/5 składająca się z działki nr 1788/25 i działki nr 1788/24 oszacowana jak podano poniżej:

Cena oszacowania działek oraz ceny wywołania wynoszące 3/4 z ceny oszacowania:

Działka nr 1788/25 cena oszacowania: 620 700,00 zł, cena wywołania: 465 525,00 zł.

Działka nr 1788/24 cena oszacowania: 15 900,00 zł, cena wywołania: 11 925,00 zł.

2.    Nieruchomość wpisana w KR1Y/00081547/8 składająca się z działki nr 1788/26 i działki nr 1788/27 oszacowana jak podano poniżej:

Cena oszacowania działek oraz ceny wywołania wynoszące 3/4 z ceny oszacowania:

Działka nr 1788/26 cena oszacowania: 1 500,00 zł, cena wywołania: 1 125,00 zł.

Działka nr 1788/27 cena oszacowania: 22 100,00 zł, cena wywołania: 16 575,00 zł.

 

3.    Nieruchomość wpisana w KR1Y/00080183/1 składająca się z działki nr 1788/28 i działki nr 1788/29 oszacowana jak podano poniżej:

Cena oszacowania działek oraz ceny wywołania wynoszące 3/4 z ceny oszacowania:

Działka nr 1788/28 cena oszacowania: 245 400,00 zł, cena wywołania: 184 050,00 zł.

Działka nr 1788/29 cena oszacowania: 17 400,00 zł, cena wywołania: 13 050,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Głogoczów
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna