szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Nazwa:

Działka o pow. 30132 ha, zabudowana, Łódź, ul. Traktorowa  

Data:
2021-11-09 11:00
Sprzedawca:
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, Łódź
Cena wywoławcza
12 743 400,00 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, na podstawie art.110i § 1 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.)
w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2070)
, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 listopada 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, Łódź, ul. Św. Teresy 105, w sali nr 213, odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA

 

nieruchomości Spółki Chłodnia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, położonej w Łodzi, przy ul. Traktorowej 170 (nr ewidencyjny działki gruntu 19/38), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00096692/0.        

Właścicielem działki gruntu nr 19/38 jest Gmina Miasto Łódź. Natomiast użytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 19/38 oraz właścicielem znajdujących się na nich naniesień budowlanych jest Spółka Chłodnia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi.

Nieruchomość może stanowić jedną całość techniczno-użytkową, ale może stanowić niezależne nieruchomości stanowiące dwie niezależne, zabudowane działki gruntu.

Działka nr 19/38 (o pow. 30 132 ha) jest działką zabudowaną kompleksem budynków
(tj. budynkiem chłodni piętrowej o pow. użytkowej 11 829 m2, budynkiem chłodni parterowej
o pow. użytkowej 4 788 m2, budynkiem biurowym o pow. użytkowej 86 m2, budynkiem biurowym biurowo-socjalnym o pow. użytkowej 1 148 m2, budynkiem biurowym wolnostojącym o pow. użytkowej 59 m2, budynkiem maszynowni o pow. użytkowej 2 296 m2, magazynem chemikaliów o pow. użytkowej 41 m2, budynkiem hydroforni o pow. użytkowej 41 m2, budynkiem ładowni wózków akumulatorowych o pow. użytkowej 99,50 m2, budynkiem przepompowni ścieków o pow. użytkowej 7,07 m2 oraz budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. użytkowej 606 m2 do którego przybudowany jest budynek biurowy dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 250 m2 i budynek jednokondygnacyjny o pow. użytkowej 96 m2). Dostęp do budynków jest od strony ul. Traktorowej. Działka ta może stanowić niezależną nieruchomość.

Suma oszacowania działki gruntu nr 19/38 (wraz z naniesieniami) wynosi 19 636 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Cena wywołania jest równa 65% sumy oszacowania działki gruntu nr 19/38 (wraz
z naniesieniami) i wynosi 12 743 400,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych).

Wadium:

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 963 600,00 zł (w przypadku chęci nabycia działki 19/38), słownie – jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych,

 

Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty.

 

W przypadku zamiaru złożenia wadium w gotówce, wpłaty należy dokonać w siedzibie Urzędu w dniu licytacji, tj. 09 listopada 2021 r., najpóźniej do godz. 8:00, w pokoju nr 11.

 

W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy Urzędu – 62 1010 1371 0000 5513 9120 0000 – kwota wadium winna zostać zaksięgowana na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 08 listopada 2021 r. Dotrzymanie tego terminu – w przypadku wyboru formy bezgotówkowej – jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do licytacji.

 

Pouczenie

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Nabywca nie może żądać unieważnienie nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

 

Stosownie do art. 111d § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

 

Zgodnie z art. 110z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty.

 

Informacje dodatkowe

Nieruchomość można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, tj. od 25 października sierpnia do 08 listopada 2021 r., w dni robocze w godzinach 10-14 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (42) 25 34 021).

Także w terminie 14 dni przed dniem licytacji będzie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego związane z egzekucją z nieruchomości (w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty ul. Św. Teresy 105, w pokoju nr 21).

 

Transakcja sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem VAT w stawce podstawowej.

Dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z epidemią koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, w czasie pobytu w budynku Urzędu obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń epidemiologicznych, zatem warunkiem koniecznym dla wszystkich obecnych na licytacji, jest bezwzględny obowiązek zasłonięcia maseczką ust i nosa. W przypadku dalszego obowiązywania (w dniu licytacji) przepisów związanych z obroną osobistą w związku z COVID-19, osoby bez zabezpieczenia ust i nosa, nie zostaną wpuszczone na teren Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty oraz dopuszczone do licytacji.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Traktorowa  
Kod i miasto:
Łódź
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna