szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Dwór Oliwski Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa „Dwór Oliwski”, hotel o pow. 5 929,74 m2

Data:
2021-11-17 10:00
Sprzedawca:
Dwór Oliwski Sp. z o.o. w upadłości
ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk
tel. 730802931
Cena wywoławcza
25 000 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

EXCERPT FROM THE ANNOUNCEMENT

 

The Administrative Receiver of „Dwór Oliwski” Sp. z o.o. (limited liability company) in bankruptcy, located in Gdańsk, invites to written public tender for the company belonging to „Dwór Oliwski” Sp. z o.o. (limited liability company) in bankruptcy, located in Gdańsk,

for the asking price of 25 000 000,00 (twenty five million) PLN, Polish zlotys.

 

The company’s assets consist of a hotel in Gdańsk, Bytowska 4 with a usable floor area of 5.929,74 m2. The hotel has 72 rooms, a restaurant with dining facilities, a swimming pool and a SPA.

 

 

Tenders should be submitted until 15th November 2021 to Sąd Rejonowy (District Court) Gdańsk Północ in Gdańsk, Wydział VI Gospodarczy (Commercial Division), 80-126 Gdańsk, Piekarnicza 10 according to the rules specified in Tender Regulations. 

Tender Opening session will take place on 17th November 2021, at 10 a.m. in room B-65, building B of the District Court- Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ in Gdańsk, VI Wydział Gospodarczy (Commercial Division), Piekarnicza 10.

 

Conditions for participation in the public tender is paying the tender bond in the amount of 10% of the asking price according to the rules specified in Tender Regulations. 

Tender Regulations are available for review in the secretarial office of the District Court in Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy (Commercial Division) in Gdańsk, Piekarnicza 10 and in the Administrative Receiver’s office in Starogard Gdański, Kościuszki 7-11, room no. 14.

The subject of the tender can be visited by appointment in the Administrative Receiver’s office, telephone no.: (58) 562 73 17, 606 963 661, 730 802 931 or via E-mail ap.syndyk@gmail.com

The Administrative Receiver reserves the right to freely choose the offer, withdraw from the tender or terminate tender process without stating the reason.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk Masy Upadłości „Dwór Oliwski” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535, – Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) oraz na warunkach określonych

Regulaminem Przetargu

Ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż:

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  k.c. należącego do upadłego „Dwór Oliwski” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, z wyłączeniem na podstawie art. 552 k.c. środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki i gotówki w kasie spółki,

za cenę wywoławczą: 25 000 000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych.

 

W ramach sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego pn.: „Dwór Oliwski” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk wpisanej do KRS 0000029385, NIP 5842384009, sprzedaży podlegają:

  1. Nazwa przedsiębiorstwa: „Dwór Oliwski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  1. Nieruchomości opisane księgę wieczystą o numerze GD1G/00082107/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku zabudowaną hotelem o łącznej powierzchni użytkowej 5 929,74 m2, na który składa się: dwór o powierzchni użytkowej 853,7 m2, spichlerz o powierzchni użytkowej 480,6 m2, stodoła o powierzchni użytkowej 1 235,04 m2, stajnia wraz z łącznikiem o powierzchni użytkowej 1 589,2 m2 (w tym łącznik basenowo-rekreacyjny i centrum SPA o powierzchni 409,30 m2), budynek hotelowy o powierzchni użytkowej 1 771,20 m2, budynek trafostacji o powierzchni zabudowy 15,65 m2. Obiekt posiada 72 pokoje hotelowe z restauracją i pełnym zapleczem obsługi.
  1. Środki trwałe – wyposażenie.
  1. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2021 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, SSR Anna Stankiewicz, sygn. akt VI GUp 131/18, z dopiskiem „Dwór Oliwski” Sp. z o.o. W upadłości PRZETARG” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 10:00, sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy „Dwór Oliwski” Sp. z o.o. W upadłości z siedzibą w Gdańsku, ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim o numerze: 75 8340 0001 2002 0001 1432 0003 pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu.

Regulamin Przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VI Wydziale Gospodarczym w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 7-11, lok. 14. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze syndyka (58) 562 73 17, 606 963 661, 730 802 931.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Bytowska
Kod i miasto:
Gdańsk
Województwo:
pomorskie
2
1
3
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna