szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomości w Kotulinie, Zabrzu, Katowicach

Data:
2021-11-26 12:15
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI SEBASTIANA TRZENSIOKA [TRZENSIOK]
(PESEL:
), BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Sebastiana Trzensioka (PESEL: …), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 102/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem są nieruchomości [każda z nieruchomości oddzielnie]:

 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 28 i 29, o powierzchni
  17 920 m2, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi, budynkiem gospodarczym i garażem, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00107452/0, za cenę nie niższą niż 1 118 600,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży;
 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 76/27, o powierzchni
  55 164 m2, zabudowanej budynkiem restauracji, budynkiem socjalnym, 19 kempingami oraz wiatą grillową, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00131823/9, za cenę nie niższą niż 1 372 950,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży;
 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 2121/359,
  o powierzchni 487 m2, położonej w Zabrzu, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00001062/2, za cenę nie niższą niż 20 480,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży;
 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 74/27, o powierzchni 6 435 m2, zabudowanej budynkami obsługi rolnictwa [biogazownia], położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00131822/2, za cenę nie niższą niż 2 609 600,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży;
 1. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 75/27, o powierzchni 20 051 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem inwentarskim, położonej w Kotulinie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00131824/6, za cenę nie niższą niż 350 400,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży;
 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami gospodarczymi, położonych w Zabrzu przy ul. Stawowej, stanowiących działki nr 1567/358, 1568/358, 1569/358, o łącznej powierzchni 2 358 m2, dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GL1Z/00000676/2, GL1Z/00000677/9, GL1Z/00010198/0. Wraz z prawem własności budynków i urządzeń, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, za cenę nie niższą niż 358 400,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży;
 1. prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 12, położonej w Katowicach przy ul. Wierzbowej 19, o powierzchni użytkowej 40,70 m2 i powierzchni pomieszczeń przynależnych (piwnica) 3,46 m2, dla której Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1K/00118842/6 wraz z udziałem wynoszącym 194/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, dla której Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00074926/8, za cenę nie niższą niż 1,00 PLN, wynikającą z obciążenia nieruchomości prawem osobistym dożywocia oszacowanym na kwotę 330 000,00 PLN. Wartość nieruchomości wynikająca z oszacowania dla wymuszonej sprzedaży wynosi 188 100,00 PLN.

 

Charakterystyka oferty:

 1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
 1. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wymuszonego charakteru sprzedaży
  określone na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko [nr uprawnień 5566].
 1. Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data
  i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 26.11.2021 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej
  w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Trzensioka,
  o numerze:
  61 8436 0003 0000 0026 8364 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
 1. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506)
  ul. Działkowa 8, w dniu 26.11.2021 r. o godz. 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 1. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (26.11.2021 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operaty szacunkowe oraz regulaminy przetargów wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.trzensiok.kubiczekm.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Stawowa, Wierzbowa
Kod i miasto:
Kotulin, Zabrze, Katowice
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna