szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Lokal mieszkalny o pow. 43,12 m2 w Stalowej Woli

Data:
2021-11-30 14:15
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
110 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

1. Syndyk Masy Upadłości Katarzyny Baran (Sygn. akt V GUp 261/20) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość – lokal mieszkalny o pow. 43,12 m2, położony w Stalowej Woli (kod: 37-450) przy ul. Dmowskiego nr 18/3, zamieszkały przez lokatora z tytułu wspólności ustawowej małżeńskiej za cenę najwyższą zaoferowaną w przetargu i nie niższą niż 65% ceny oszacowania, tj. 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych), wskazana cena jest ceną netto i nie uwzględnia podatków i opłat jakie będzie musiał ponieść nabywca według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży. Sprzedaży podlega całość nieruchomość – KW TB1S/00022516/0. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy.

2. Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2021 r. w kopertach z napisem: „zakup mieszkania V GUp 261/20, nie otwierać”, drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarzy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów ul. Kustronia 4 (liczy się data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

3. W ofercie należy wskazać:

a) pełne dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę, dokładny adres lub siedzibę, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz podpis;

b) proponowaną cenę nabycia, odpowiadającą co najmniej cenie 110 000,00 zł;

c) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień;

d) potwierdzenie wpłacenia wadium;

e) oświadczenie, iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec Syndyka, w tym z tytułu rękojmi za ewentualne wady mieszkania.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej, tj. 11 000,00 zł – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości – wg danych: Lech Baran Syndyk nr rach. 51 1930 1233 3730 0727 2866 0002, w tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert mieszkanie V GUp 261/20” wraz z imieniem i nazwiskiem/nazwą oferenta. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 listopada 2021 r. Za datę wpłaty wadium uważana jest data wpływu pełnej kwoty na ww. rachunek Syndyka.

5. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą – najwyższą cenę zakupu, Syndyk skontaktuje się z tymi oferentami, celem umówienia i przeprowadzenia licytacji.

6. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

8. Wszelkie informacje na temat nieruchomości, operatu szacunkowego i regulaminu sprzedaży można uzyskać pod numerem tel.: 600 279 217.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Dmowskiego
Kod i miasto:
Stalowa Wola
Województwo:
podkarpackie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna