szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Lokal mieszkalny o pow. 64,9 m2; Gniezno, ul. Wrzesińska

Data:
2021-12-09 15:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
205 895,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Syndyk masy upadłości Magdaleny Jakubowskiej – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert i udziału w przetargu na sprzedaż:

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku nr 13, na kondygnacji V budynku, położonego przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, składającego się z trzech pokojów, przedpokoju, łazienki, kuchni i WC, o łącznej powierzchni 64,9 m2, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1G/00059596/7.

- cena wywoławcza (cena minimalna): 205 895 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

A. OFERTY

1. Sprzedaż ma charakter nieograniczonego pisemnego przetargu. Oferta oraz dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być złożone w języku polskim.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) zapłata wadium w wysokości 20 590 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) winna nastąpić do dnia 08.12.2021 r. (data uznania rachunku syndyka) przelewem na rachunek syndyka w PKO BP S.A. O. Gniezno nr 19 1020 4115 0000 9602 0002 7375. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

b) złożenie kompletnej pisemnej oferty w języku polskim wraz z wymaganymi Regulaminem przetargu oświadczeniami i dokumentami do dnia 09.12.2021 r. do godziny 14:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura syndyka: Kancelaria Adwokacka adw. Beata Mikołajewicz, ul. Topolowa 3, 62-200 Gniezno. Oferta winna być złożona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg NR XI GUp 567/20” oraz spełniać warunki określone w ogłoszeniu oraz w Regulaminie Przetargu.

B. Rozstrzygnięcie przetargu

3. Otwarcie kopert z ofertami i wybór oferty w trybie wskazanym w Regulaminie przetargu nastąpi w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 9, Bud B, sala konferencyjna w dniu 09.12.2021 r. o godzinie 15:00.

Na wniosek zainteresowanych skierowany na adres mailowy syndyka bamikolajewicz@gmail.com syndyk prześle w terminie 3 dni roboczych Regulamin przetargu oraz uzgodni termin oględzin przedmiotu przetargu . Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 602 501 848 lub pod adresem e-mail: bamikolajewicz@gmail.com

4.  Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia przetargu aż do jego zakończenia. Wpłacone nieoprocentowane wadium podlega w tym przypadku zwrotowi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez syndyka. Oferentowi/nabywcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium lub do żądania naprawienia szkody.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wrzesińska
Kod i miasto:
Gniezno
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna