szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

PBR- MEGARON sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki (nieruchomość w Kobysewie; udziały)

Data:
2021-11-26 00:00
Sprzedawca:
PBR- MEGARON sp. z o.o. w upadłości
ul. Galaktyczna 30 A, 80-299 Gdańsk
tel. 58 692-02-60
Cena wywoławcza
5 316 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości

PBR-Megaron sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku

 

OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

PBR-MEGARON SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

 

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo upadłej spółki PBR-Megaron sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, szczegółowo opisane w operacie szacunkowym „Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa PBR-Megaron sp. z o.o. w upadłości (Sygn. akt VI GUp 229/18), Gdańsk, czerwiec 2021 roku”, w skład którego wchodzi cały majątek, a w tym:

- prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Kobysewie, gmina Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 173/2 o powierzchni 1,3172 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1R/00064627/0,

- 218 000 (dwieście osiemnaście tysięcy) udziałów w Galaktyczna Office spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (KRS 0000453175),

- wierzytelność z tytułu pożyczek do Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej Spółka Akcyjna w Sopocie (KRS 0000320330),

- prawo do nazwy przedsiębiorstwa PBR-Megaron,

- pozwolenia, zezwolenia, umowy gospodarcze, kontrakty, chyba że przepisy prawa, umowa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej (jeżeli na datę sprzedaży przedsiębiorstwa będą ważne i obowiązujące).

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje z wyłączeniem na podstawie art. 55² Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe:

- zobowiązań upadłego oraz zobowiązań zaciągniętych przez syndyka,

- środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych,

- innych środków pieniężnych,

- dokumentacji finansowo-księgowej, kadrowej oraz innej korespondencji.

 

Cena wywoławcza wynosi 5 316 000,00 PLN

(słownie: pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy 00/100 złotych).

 

Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu przetargu i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.

Pisemne oferty winny być składane osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłane pocztą na adres: Sędzia Komisarz ASR Karolina Turczuk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk (sygn. akt VI GUp 229/18) z dopiskiem w kolorze czerwonym „Oferta na zakup przedsiębiorstwa upadłego PBR-Megaron sp. z o.o. w upadłości – przetarg w dniu 26.11.2021” do dnia 23.11.2021 r. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do sądu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 23.11.2021 r. wadium
w kwocie 531 600,00 zł na rachunek bankowy PBR-Megaron sp. z o.o. w upadłości o numerze 35 1160 2202 0000 0003 8205 5626 z dopiskiem „PBR-Megaron sp. z o.o. – przetarg w dniu 26.11.2021”, przy czym za datę wpłaty przyjmowana jest data uznania wyżej wymienionego rachunku bankowego.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 26.11.2021 r. o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, sala B 68.

 

Z operatem szacunkowym „Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa PBR-Megaron sp. z o.o. w upadłości (Sygn. akt VI GUp 229/18), Gdańsk, czerwiec 2021 roku” z dnia 07.06.2021 r., sporządzonym przez Kancelarię Doradców „Contendo” Krzysztof Olszewski, Gdańsk, ul. Wallenroda 8/1 oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka, ul. Zastawna 31, 83-000 Pruszcz Gdański oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 w godzinach urzędowania. Informacje o przetargu są udzielane również pod numerami telefonicznymi +48 697 979 150 oraz +48 58 692 02 60.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kobysewo
Województwo:
pomorskie
foto
IMG_20200129_140605
IMG_20200129_140708
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna