szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

STALBUD TARNÓW Spółka z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż Przedsiębiorstwa, nieruchomości gruntowe w Mikołajowicach; ruchomości  

Data:
2021-11-30 12:00
Sprzedawca:
STALBUD TARNÓW Spółka z o.o. w upadłości
Mikołajowice 221, 33-121 Bogumiłowice
tel. 503169678
Cena wywoławcza
2 200 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Inne
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa STALBUD Tarnów Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Mikołajowicach, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli nr 2/05/2021 – z dnia 14.05.2021 r., ogłasza nieograniczony konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki Przedsiębiorstwa upadłego pod nazwą STALBUD Tarnów Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Mikołajowicach 221, 33-121 Bogumiłowice, KRS 0000064070 (postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt. VIII GUp 262/16) w całości w ramach konkursu ofert za cenę nie niższą niż cena netto 2 200 000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy zł) na podstawie Uchwały Rady Wierzycieli nr 2/05/2021 z dnia 14.05.2021 r. Sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 ust. pkt 1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu z art. 55’ Kodeksu cywilnego, w którego skład wchodzą, m.in.: następujące składniki majątkowe:

  1. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 271 położona w miejscowości Mikołajowice, gm. Wierzchosławice, objęta Księgą wieczystą nr TR1T/00142290/2, obciążona hipoteką przymusową w kwocie 33 175,22 zł,
  1. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 267 położona w miejscowości Mikołajowice, gm. Wierzchosławice, objęta Księgą wieczystą nr TR1T/00142326/4, obciążona hipoteką przymusową w kwocie 66 350,44 zł,
  1. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 268 położona w miejscowości Mikołajowice, gm. Wierzchosławice, objęta Księgą wieczystą nr TR1T/00145604/8, obciążona hipoteką przymusową w kwocie 33 175,22 zł, w dziale HI KW ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, albowiem Zofia Solak z dniem 1.10.2005 r. nabyła w drodze zasiedzenia prawo własności działku ewid. nr 268, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowie Wydział I Cywilny,
  1. prawo własności zabudowanej nieruchomości objętej Księgą wieczystą nr TR1T/00082451/0 stanowiącej działki nr 507/2 i działki nr 509/5 zabudowanych budynkami przemysłowo-magazynowymi, położonych w miejscowości Mikołajowice, gm. Wierzchosławice, obciążona hipoteką umowną łączną kaucyjną na kwotę 10 000 000 zł, hipoteką umowną łączną na kwotę 2 000 000 zł, hipoteką umowną łączną na kwotę 10 700 000 zł, hipoteką przymusową na kwotę 265 401,80 zł.
  1. ruchomości nie objęte przedmiotem zastawu rejestrowego i objęte przedmiotem zastawu rejestrowego wyszczególnione w Opinii – Operacie szacunkowym z dnia 30.08.2017 r. zaktualizowane spisem inwentarza na dzień publikacji ogłoszenia.

Oferent przystępujący do „konkursu” winien wpłacić wadium w kwocie wysokości 220 000 zł na rachunek bankowy Stalbud Tarnów Sp. z o.o. w upadłości nr 43 1020 2892 0000 5102 0620 6371 z dopiskiem „KONKURS” – sygn. akt. VIII GUp 262/16 – wadium, podając nazwę Oferenta. Sprzedaż Przedsiębiorstwa w ramach konkursu ofert będzie przeprowadzona w oparciu o Regulamin sprzedaży zamieszczony wraz z operatem szacunkowym i innymi dokumentarni na stronie internetowej: http://dgiseweryn.pl/sprzedaz-przetargi/; http://dgiseweryn.p1/. Operat szacunkowy i Regulamin sprzedaży do wglądu również w biurze Syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, tel. 503 169 678 email: syndyk.typrowicz@gmail.com. Oferta powinna spełniać wymogi określone Regulaminem sprzedaży. Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, przy czym koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w wyraźny sposób napisem: „OFERTA NA ZAKUP STALBUD TARNÓW Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ” osobiście w Kancelarii Notarialnej Lilija Twardosz, ul. Rakowicka 4/13, 31-511 Kraków do dnia 29 listopada 2021 r.

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, przed złożeniem oferty konieczny kontakt z notariusz na numer tel. celem potwierdzenia obecności: (12) 259 44 29, 607 505 145. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w miejscu składania ofert.

Wybór oferenta wymaga zatwierdzenia przez Radę Wierzycieli. Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, zmiany warunków, zmiany ogłoszenia lub odwołania konkursu, a także ma prawo do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od oferty w całości lub części bez podawania przyczyny. Syndykowi przysługuje również prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z wybranym Oferentem, na każdym etapie jej procedowania, bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Mikołajowice
Województwo:
pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna