szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

AUTO -HIT S.A. w upadłosci

Nazwa:

Sprzedaż dokumentacji projektowej i wykonawczej

Data:
2021-12-07 10:00
Sprzedawca:
AUTO -HIT S.A. w upadłosci
ul. Zagójska 7, 04-160 Warszawa
Cena wywoławcza
4 075 920,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Ruchomości
 
 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA SPRZEDAŻ

 

  1. Syndyk masy upadłości AUTO-HIT Spółka akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zespołu wybranych składników niematerialnych i prawnych obejmujący dokumentację projektową i wykonawczą przeznaczoną do produkcji określonych maszyn i urządzeń specjalistycznych (m.in. naczepy i ciągniki).
  1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 4 075 920 zł netto.
  1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. do godziny 15:00. Oferty należy składać na adres biura syndyka masy upadłości AUTO-HIT S.A. w upadłości przy ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.
  1. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy 56 1090 1766 0000 0001 3490 4909.
  1. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 7 grudnia 2021 r., o godzinie 10:00, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.
  1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.
  1. Regulamin przetargu wraz z załącznikiem oraz oszacowaniem wartości rynkowej przedmiotu przetargu dostępne są w biurze syndyka masy upadłości w Katowicach (40-311), ul. Chłodna 2 oraz w Oddziale w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 77. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 792 497 121, e-mail: przetargi@autohit.com.pl.
  1. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w Oddziale w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 77, w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod numerem telefonu 792 497 121.
  1. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
mazowieckie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna