szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Stargard BORST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Działka o pow. 9,322 m2; Stargard, ul. Usługowa  

Data:
2022-01-31 00:00
Sprzedawca:
Stargard BORST Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej
ul. Usługowa 2 , 73-110 Stargard
tel. 783 251 125
Cena wywoławcza
1 245 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości „Stargard BORST” Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie
ogłasza piąty nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości należącej do „Stargard BORST" Sp. z o.o. w Stargardzie w upadłości likwidacyjnej.


Cena minimalna – 1 245 000,00 zł netto (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych netto).

1. Przedmiotem sprzedaży jest należące do „Stargard BORST” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Stargardzie:

-        prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu 77/2 o powierzchni 9 322 m2, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00060040/3, położonej w Stargardzie przy ulicy Usługowej 2, wraz z prawem własności budynku i budowli posadowionych na tej działce, m.in. hali produkcyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty nabycia przedmiotowej nieruchomości z proponowana ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem ,.PRZETARG XII GUp 39/20” na adres: Syndyk masy upadłości „Stargard BORST“ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard,

w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku (wyłącznie przesyłką poleconą Poczty Polskiej, nie w drodze przesyłki kurierskiej; decyduje data stempla pocztowego).

Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach na ręce Sędziego-komisarza, na adres: Sędzia-komisarz SSR Elżbieta Piotrowska, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, sygn. akt: XII GUp 39/20. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty oraz wpłacenia wadium w wysokości 130 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 31 stycznia 2021 roku (w tym dniu wadium musi się znajdować na rachunku bankowym beneficjenta):

PEKAO S.A. O. Szczecin 29 1240 3930 1111 0010 8717 7506.

2. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i Sędziego-komisarza;

3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia posiedzenia w przedmiocie otwarcia i wyboru oferty;

4. Wszelkie koszy, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

5. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży nieruchomości, z jakim można się zapoznać na stronie internetowej www.upadlosci-szczecin.pl;

7. W przedmiocie sprzedaży znajdują się ruchomości masy upadłości, które do czasu ich sprzedaży w toku postępowania upadłościowego muszą tam pozostać bez ponoszenia przez masę upadłości żadnych opłat z tego tytułu;

8. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn;

9. Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w biurze syndyka: ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard, tel. (91) 506 98 30 i 783 251 125.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Usługowa
Kod i miasto:
Stargard
Województwo:
zachodniopomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna