szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nazwa:

Lokal mieszkalny o pow. 49 m2, Kraków, ul. Grzegórzecka

Data:
2022-01-27 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wiślna 7, 31-007 Kraków
tel. 12 66 56 628
Cena wywoławcza
312 750,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 stycznia 2022 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków, parter – hol budynku, odbędzie się pierwsza licytacja publiczna nieruchomości w egzekucji prowadzonej przeciwko zobowiązanemu: (…)

Położonej: w Krakowie, gm. Kraków, ul. Grzegórzecka 94/9, województwo małopolskie objętej księgą wieczystą nr KR1P/00232395/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych składającą się z:

- lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku nr 94 przy ul. Grzegórzeckiej o powierzchni 49,00 m2, położonego w miejscowości Kraków, województwo małopolskie, powiat M. Kraków, gmina Kraków, obręb S-17, działka nr 175/17.

Lokal nr 9 znajduje się w budynku mieszkalnym wielolokalowym, o 5 kondygnacjach naziemnych oraz jednej podziemnej, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w latach 60. Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. W większym pokoju balkon francuski. Lokal w zadowalającym stanie technicznym i standardzie wykończenia.

 

Oszacowana wartość lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 94 przy ul. Grzegórzeckiej wynosi: 417 000,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy złotych 00/100), zaś cena wywoławcza jest równa 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 312 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium wynoszący 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 41 700,00 zł.

Wadium składa się w gotówce w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w godzinach pracy, tj. od 8:00 do 14:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Organu egzekucyjnego ((12) 665 65 03).

W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy tut. Organu egzekucyjnego NBP O/O Kraków nr 28 1010 1270 0004 1713 9120 0000 – jednak, na chwilę rozpoczęcia licytacji, tj. na godzinę 11:00 na rachunku tym musi już znajdować się wadium. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisane urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (12) 665 65 03 wolno przeglądać w siedzibie tut. organu egzekucyjnego, tj. w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2 akta postępowania egzekucyjnego, a także można oglądać ww. nieruchomość po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (12) 665 65 03.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art. 110z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. W sprawie skargi postanowienie wydaje organ egzekucyjny.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Grzegórzecka
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
małopolskie
DSC01288
DSC01279
DSC01285
DSC01290
DSC01296
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna