szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Skarbowa we Wrocławiu

Nazwa:

Działka o pow. 0,1978 ha  w Wołowie, ul. Objazdowa

Data:
2022-01-20 12:00
Sprzedawca:
Izba Skarbowa we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24,26, 53-333 Wrocław
tel. 71 365 24 00
Cena wywoławcza
98 004,80 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O PUBLICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie, działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z póź.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 stycznia 2022 r. o godz. 12:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wołowie, przy ul. Kościuszki 17, w sali nr 407, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 4/6 w nieruchomości stanowiącej wieczyste użytkowanie, położonej w Wołowie, ul. Objazdowa, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą o nr WR1L/00023955/7.

● Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Wołowie. Działka nr 4/9 o pow. 0,1978 ha, AM – 44, Właścicielem nieruchomości jest Gmina Wołów, użytkownikiem wieczystymi do dnia 18.08.2094 r. jest (…) w udziale 4/6. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Objazdowej.

 

Oszacowana wartość użytkowania wieczystego udziału 4/6 nieruchomości wynosi łącznie 130 673,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy zł).

 

Cena wywoławcza wynosi 75% sumy oszacowania, tj. 98 004,80 zł.

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów u usług i z podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 067,00 zł. Wadium może być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołowie lub wpłacone na rachunek bankowy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołowie. Skuteczna wpłata następuje w dniu uznania rachunku. Wadium składa przystępujący do licytacji. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek organu egzekucyjnego, środki na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego muszą wpłynąć przed rozpoczęciem licytacji.

Rachunek bankowy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołowie:

57 1010 1674 0057 3113 9120 0000.

 W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

W okresie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 8-15, można oglądać nieruchomość, a także przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Wołowie (pok. 404) akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy ww. praw dotyczących nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

 Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu ww. praw stanie się ostateczne.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Objazdowa
Kod i miasto:
Wołów
Województwo:
dolnośląskie
us_logo
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna