szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Skarbowa we Wrocławiu

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa; Błonie, ul. Miękińska

Data:
2022-01-26 11:00
Sprzedawca:
Izba Skarbowa we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24,26, 53-333 Wrocław
tel. 71 365 24 00
Cena wywoławcza
452 625,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

O PUBLICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej, działając na podstawie przepisu art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu

 

26 stycznia 2022 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej, przy ul. Oławskiej 5a, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej w miejscowości Błonie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00033743/7.

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Błonie, ul. Miękińska 3, gmina Miękinia, powiat średzki, nr działki 24/30, opisana jako grunty orne o pow. 0,5000 ha.

Własność: IGM OF POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 603 500,00 zł (słownie: sześćset trzy tysiące pięćset złotych).

Cena wywoławcza wynosi 75% sumy szacowania, tj. 452 625,00 zł.

Transakcja jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

 

Przystępujący do licytacji nieruchomości winien wnieść wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 60 350,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Wadium składa przystępujący do licytacji.

Wadium może być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej lub na rachunek tutejszego organu egzekucyjnego prowadzony przez NBP O/O we Wrocławiu: nr 35 1010 1674 0044 8613 9120 0000 z opisem: „wadium – nieruchomość KW WR1S/00033743/7”.

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

W okresie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godz. 8-15 można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej (pok. 13).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miękińska
Kod i miasto:
Błonie
Województwo:
dolnośląskie
us_logo
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna