szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Domex Construction sp. z o.o. sp. k. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomości gruntowe, Krapkowice, Radawie; lokal niemieszkalny - Opole

Data:
2022-01-28 12:15
Sprzedawca:
Domex Construction sp. z o.o. sp. k. w upadłości
ul. Ligonia 6, 47-320 Gogolin
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
17 190,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Lokale
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI

DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE

[KRS: 0000408894]

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE – SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI –

W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości dłużnika Domex Construction sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Gogolinie ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 149/21 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 63/22 położonej w miejscowości Krapkowice, gmina Krapkowice, powiat Krapkowicki, województwo opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1S/00066671/2, za cenę nie niższą niż: 2 826 470,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny,

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1098 oraz 1101 położonej w miejscowości Radawie, gmina Zębowice, powiat Oleski, województwo opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1L/00046460/8, za cenę nie niższą niż: 105 590,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny,

- udziału w wysokości 2/42 w prawie własności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego w postaci garażu- G2, położonego w miejscowości Opole, gmina Opole, powiat Miasto Opole, województwo opolskie przy ul. Księdza Bolesława Domańskiego 59A, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1O/00149829/8, z którym to lokalem związany jest udział w prawie własności gruntu i w prawie współwłasności wspólnych części budynków i ich urządzeń objętych księgą wieczystą KW nr OP1O/00137289/3 w wysokości 1804/10000, tj. udziału w wysokości 2/42 w ww. prawie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego będącego garażem, z którym związane jest prawo wyłącznego korzystania z wewnętrznego miejsca postojowego nr 22, za cenę nie niższą niż: 17 190,00 PLN + VAT o ile będzie należny.

 

Charakterystyka oferty:

 

1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 24.11.2021 r.;

2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;

3. cena minimalna nieruchomości Upadłego [każdej oddzielnie], to kwota wynikająca z Operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej (dalej: „Operaty szacunkowe”);

4. oferty należy składać osobiście w biurze Syndyka masy upadłości w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do biura Syndyka], do dnia 28.01.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [NR KSIĘGI WIECZYSTEJ]”;

5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 62 8436 0003 0000 0026 9332 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przetargu; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;

6. rozpoznanie ofert nastąpi w biurze Syndyka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 28.01.2022 r. o godzinie 12:15;

7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości oferty wyższej, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1 000,00 PLN;

8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;

9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru oferenta;

10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

 

Postanowienie Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operaty szacunkowe oraz regulaminy wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.domex.kubiczekm.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Ks. Bolesława Domańskiego
Kod i miasto:
Krapkowice, Radawie, Opole
Województwo:
opolskie
KRAPKOWICEDOMEX1
KRAPKOWICEDOMEX2
KRAPKOWICEDOMEX3
OPOLEDOMEX1
OPOLEDOMEX2
OPOLEDOMEX3
RADAWIEDOMEX1
RADAWIEDOMEX2
RADAWIEDOMEX3
RADAWIEDOMEX4
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna