szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Anioł Car sp.z o.o. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa z budynkiem (salon samochodowy), działki w Rybniku, ul. Raciborska

Data:
2022-02-18 12:15
Sprzedawca:
Anioł Car sp.z o.o. w upadłości
ul.Raciborska 199, 44-210 Rybnik
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
2 002 850,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ANIOŁ-CAR SP. Z O.O.
W UPADŁOŚCI [KRS: 0000131215]

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI
ANIOŁ-CAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

 

Syndyk masy upadłości Anioł-Car sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, do sygn. akt XII GUp 223/18 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem [salon samochodowy], obejmującej działki nr 1673/6 oraz 1832/8 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Raciborskiej 199.

Nieruchomość znajduje się w Rybniku przy ulicy Raciborskiej 199, składa się z działek gruntu o numerach 1673/6 oraz 1832/8 o łącznej powierzchni 6 325 m2. Działka jest zabudowana budynkiem byłego salonu samochodowego o powierzchni użytkowej 606,38 m2. Powyższa nieruchomość objęta jest Księgą wieczystą nr GL1Y/00119815/5.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego – ofertowego, nieograniczonego z dnia 28.12.2021 r.
 1. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 1. cena wywoławcza ww. nieruchomości to wartość rynkowa wynikająca z Operatu Szacunkowego z dnia 20.11.2020 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Aleksandra Gzyl oraz Postanowienia Sędziego komisarza z dnia 19 listopada 2021 r. wynosząca 2 002 850,00 PLN plus ewentualny podatek VAT wymagalny w dacie sprzedaży;
 1. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 18.02.2022 r., przy czym
  w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „
  NIE OTWIERAĆ – ANIOŁ-CAR– PRZETARG – UPADŁOŚĆ – SALON SAMOCHODOWY”;
 1. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w kwocie: 200 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr: 25 8436 0003 0000 0026 8339 0001 [Bank MBS]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 1. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506),
  ul. Działkowa 8, w dniu 18.02.2022 r. o godzinie 12:15;
 1. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (Biuro Syndyka Masy Upadłości, w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:30, w przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 10 000,00 PLN;
 1. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 1. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu;
 1. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, że jest w toku negocjacji co do warunków udzielenia podmiotowi trzeciemu prawa pierwokupu.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operat szacunkowy oraz regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: www.aniolcar.kubiczekm.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Raciborska
Kod i miasto:
Rybnik
Województwo:
śląskie
foto
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna