szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izabela Polcyn w upadłości

Nazwa:

Lokal mieszkalny o pow. 62,60 m2, Ruda Śląska, ul. Obrońców Westerplatte

Data:
2022-01-27 16:15
Sprzedawca:
Izabela Polcyn w upadłości
ul. Cynkowa 28/6, 41-711 Ruda Śląska
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
23 270,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI IZABELI POLCYN
(PESEL:
…), BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Izabeli Polcyn (PESEL: …), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygnaturze akt: XII GUp 222/21, zawiadamia
o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest udział 1/8 w prawie własności – nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3, położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 8D w Rudzie Śląskiej (41-710), dla przedmiotowej nieruchomości urządzono Księgę̨ Wieczystą o nr GL1S/00035156/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Charakterystyka oferty:

1. Na nieruchomość składa się udział 1/8 w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3, położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 8D w Rudzie Śląskiej [41-710], o powierzchni użytkowej 62,60 m2 oraz pomieszczenie przynależne [piwnica] o powierzchni użytkowej 3,00 m2. Przedmiotowa nieruchomość zawiera również udział wynoszący 706/100000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę̨ wieczystą o nr GL1S/00035156/0. Dla budynku i gruntu, na którym jest posadowiony urządzono księgę wieczystą o nr GL1S/00035140/5. Przedmiotowe księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Cena wywoławcza udziału w nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży wynosząca 23 270,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT] o ile taki w dacie transakcji będzie należny.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – POLCYN – PRZETARG – NIERUCHOMOŚĆ – UPADŁOŚĆ” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 16:00], lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 16:00.

b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 2 400,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Izabeli Polcyn, o numerze: 49 8436 0003 0000 0030 1077 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 27.01.2022 r. o godz. 16:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (27.01.2022 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 500,00 PLN.

6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.polcyn.kubiczekm.com.

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Obrońców Westerplatte
Kod i miasto:
Ruda Śląska
Województwo:
śląskie
DSC03980
DSC04003
DSC04014
DSC04021
DSC04024
DSC04062
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna