szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk Masy Upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,7352 ha; Rozwadza

Data:
2022-01-27 14:15
Sprzedawca:
Syndyk Masy Upadłości
Cena wywoławcza
253 300,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI KAZIMIERZA FRANCZYK
(PESEL:
…), BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Kazimierza Franczyk (PESEL: …), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 61/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami niemieszkalnymi, położonej w miejscowości Rozwadza (gm. Zdzieszowice), o łącznej powierzchni 0,7352 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę wieczystą o nr OP1K/00048968/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Charakterystyka oferty:

1. Na nieruchomość składa się prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej parterowymi, niepodpiwniczonymi budynkami niemieszkalnymi [budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 852 m2, do którego przylegają mniejsze budynki o pow. zabudowy 31 m2, 133 m2, 13 m2, tworzące funkcjonalną całość] położonej w miejscowości Rozwadza (gm. Zdzieszowice), o łącznej powierzchni 0,7352 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę wieczystą o nr OP1K/00048968/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży wynosząca 253 300,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT] o ile taki w dacie transakcji będzie należny.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – FRANCZYK – PRZETARG – NIERUCHOMOŚĆ – UPADŁOŚĆ” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 14:00], lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 14:00.

b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 26 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Kazimierza Franczyka, o numerze: 42 8436 0003 0000 0030 1091 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

5. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 27.01.2022 r. o godz. 14:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (27.01.2022 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.franczyk.kubiczekm.com.

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Rozwadza
Województwo:
opolskie
DJI_0064
DJI_0065
DJI_0066
DJI_0068
DJI_0069
DJI_0070
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna