szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość o pow. 0,1035 ha w Żorach, ul. Szkolna

Data:
2022-01-31 12:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
367 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PISEMNYM KONKURSIE OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Żorach przy ul. Szkolnej 60 na działce gruntu o numerze 715/103 o pow. 0,1035 ha, zapisanej w księdze wieczystej o numerze GL1X/00004913/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość sprzedawana jest przez syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marcina Wilka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Żorach, które to postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy pod sygnaturą akt XII GUp 580/20.

 

Konkurs ofert odbywa się w formie pisemnej ofertowej.

Organizatorem konkursu ofert jest syndyk masy upadłości. Osoby zainteresowane winny skontaktować się z syndykiem telefonicznie pod numerem 536 070 200 lub drogą mailową na adres: syndyk.goworska@gmail.com. Preferowany jest kontakt mailowy.

Złożone do akt postępowania upadłościowego operat szacunkowy nieruchomości oraz regulamin konkursu ofert można przeglądać w Biurze syndyka w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 60, a nadto udostępnione są w wersji elektronicznej. Oględziny nieruchomości będą możliwe za uzgodnieniem telefonicznym lub mailowym.

 

Osoby zainteresowane winny złożyć do syndyka pisemną ofertę zakupu zgodnie z regulaminem konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 stycznia 2022 roku.

Otwarcia i rozpoznania ofert dokonuje syndyk. Otwarcie ofert jest przewidziane w dniu 31 stycznia 2022 r. w Biurze syndyka w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 60, o godz. 12.00.

Cena minimalna zbywanej nieruchomości wynosi 367 500,00 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 18 375,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Bank PeKaO S.A. w Gliwicach o numerze: 02 1240 4272 1111 0000 4839 6398 w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. oraz z zachowaniem warunków wskazanych w regulaminie konkursu ofert.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury konkursowej w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

 Regulamin do pobrania.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Szkolna
Kod i miasto:
Żory
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna