szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Nores sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa NORES Sp. z o.o.

Data:
2022-02-25 12:45
Sprzedawca:
Nores sp. z o.o. w upadłości
ul. Karola Miarki 18, 46-310 Gorzów Śląski
tel. 32 308 0000
Cena wywoławcza
601 434,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Nieruchomości, Lokale
Ruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NORES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM [KRS: 0000296180]

 

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEGO DO NORES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Nores Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ustanowiony
w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 55/20 zaprasza do składania ofert zakupu przedsiębiorstwa, tj.:

1.    nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 14, objęta księgą wieczystą KA1Y/00002462/3, wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KA1Y/00002460/9;

 

2.    nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 14, objęta księgą wieczystą KA1Y/00002461/6, wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KA1Y/00002460/9;

 

3.    nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 14, objęta księgą wieczystą KA1Y/00003903/4, wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KA1Y/00002460/9;

 

4.    pozostałe aktywa:

a)    wartości niematerialne i prawne;

b)    środki trwałe ruchome;

c)    pozostałe wyposażenie.

 

za cenę nie niższą niż: 601 434,00 PLN + ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

1.    przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego-ofertowego, nieograniczonego z dnia 27.12.2021 r.;

2.    kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;

3.    ceny wywoławcza to kwota wynikająca z opisu i oszacowania sporządzonego przez Jarosława Jaromina w dniu 14.08.2020 r.;

4.    oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 25.02.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „Oferta na zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Nores sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 55/20– NIE OTWIERAĆ”;

5.    warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 60 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 78 8436 0003 0000 0026 8330 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;

6.    rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 25.02.2022 r. o godzinie 12:15;

7.    w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą do 5% ceny wywoławczej, syndyk może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej  (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;

8.    koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;

9.    zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wyboru oferenta;

10. przedsiębiorstwo sprzedawane jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz regulaminy wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.nores.kubiczekm.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Czarnieckiego
Kod i miasto:
Bytom
Województwo:
śląskie
NORESPRZEDSIEBIORSTWOZDJECIE1
NORESPRZEDSIEBIORSTWOZDJECIE2
NORESPRZEDSIEBIORSTWOZDJECIE3
NORESPRZEDSIEBIORSTWOZDJECIE4
NORESPRZEDSIEBIORSTWOZDJECIE5
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna