szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomości gruntowe w miejscowości Włocławek, Krzyżówki, Popowo i Łochocin

Data:
2022-06-06 11:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 663 058 551
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Inne nieruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jana Klimeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Agencja detektywistyczna, Biuro ochrony mienia i osób „PATRONUS” – ZPCHR Strzelnica sportowa „COLT” – wspólnik spółki cywilnej Osada Popowo – Jan Klimecki w upadłości prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym pod sygn. akt V GUp 42/20 na mocy art. 320 Ustawy Prawo Upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z ustną licytacją z dnia 14.03.2022 roku oraz z dnia 01.03.2022 roku:

 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy z licytacją ustną na sprzedaż prawa własności:

 

 1. nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 11/12 o powierzchni 0,1396 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Włocławek przy ul. Słodowskiej, obręb KM 41 gmina Miasto Włocławek, powiat Miasto Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1W/00002738/1 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włocławku;
 2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 175/1 o powierzchni 0,2044 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Krzyżówki, obręb 0018, Krzyżówki, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00032485/2 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
 3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki nr 176/1 i 177/1 o łącznej powierzchni 0,8084 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Krzyżówki, obręb 0018, Krzyżówki, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00031266/4 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
 4. kompleksu nieruchomości, w którego skład wchodzą:
 • prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 38/7 o powierzchni 2,9233 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Popowo, obręb 0028 Popowo, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00033189/4 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
 • prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 38/6 o powierzchni 0,0439 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Popowo, obręb 0028 Popowo, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00034067/0 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
 • prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 41 o powierzchni 0,5900 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Popowo, obręb 0028 Popowo, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00037675/6 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
 • prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 36/2 o powierzchni 1,0666 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Popowo, obręb 0028 Popowo, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00033938/0 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
 • prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 3/1 o powierzchni 1,8586 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Łochocin, obręb 0021 Łochocin gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00037092/5 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
 • prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 25 o powierzchni 0,8300 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Łochocin, obręb 0021 Łochocin gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00036841/4 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
 • prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 5/1 o powierzchni 3,5719 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Łochocin, obręb 0021 Łochocin gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00034916/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;
 • prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 4/1 o powierzchni 0,7532 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Łochocin, obręb 0021 Łochocin gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr WL1L/00036679/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie;

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 1 czerwca 2022 roku do godz. 14:00 w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Toruniu ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu mniejszego niż A4, którą należy umieścić w drugiej kopercie formatu A4. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu z dopiskiem: „PRZETARG sygn. akt V GUp 42/20, KW nr (tu należy wpisać numer księgi wieczystej której dotyczy oferta)” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). Na kopercie należy podać dane oferenta. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot przetargu.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 6 czerwca 2022 o godz. 11:00 w sali 146 w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 1 czerwca 2022 r. w wysokości określonej w Regulaminie przetargu na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Spółdzielczym w Brodnicy o numerze 42 9484 1206 2850 0852 9421 0001.

Przetargi będą odbywały się w kolejności wskazanej w niniejszym ogłoszeniu.

Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie nieruchomości jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego przy ul. Warneńczyka 1 w Toruniu (87-100) (w godzinach i dniach urzędowania sądu) oraz w biurze syndyka w Toruniu (87-100) przy ul. Turystycznej 71 (kontakt telefoniczny pod numerem 603 401 320 lub e-mailowy: syndyksprzeda@dgmr.pl).

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Słodowska
Kod i miasto:
Włocławek, Krzyżówki, Popowo i Łochocin
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna