szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Nazwa:

Lokal mieszkalny w Świdniku, ul. Stanisława Wyspiańskiego

Data:
2022-05-18 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. T. Szeligowskiego 24 , 20-883
Cena wywoławcza
172 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu skarbowego w Lublinie podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości. [1]

Termin: 18 maja 2022 r., godz. 11:00

 

Miejsce: budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin, sala nr 216 (II piętro).

 

Co sprzedajemy:

Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00209220/1, należąca do małżonków.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 w Świdniku, o łącznej powierzchni z pomieszczeniem przynależnym 41,18 m2, położony na drugiej kondygnacji nadziemnej, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju. Pomieszczenie przynależne – piwnica o powierzchni 2,50 m2. Do nieruchomości przypisany jest udział 4118/234521 związany z własnością lokalu w nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej nr LU1I/00207842/3.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik, działka nr 1213/11, na której znajduje się nieruchomość, leży w obszarze zabudowy wielorodzinnej z usługami. Zagospodarowanie jest zgodne z przeznaczeniem.

Nieruchomość jest położona w ścisłym śródmieściu Świdnika. Odległość od centrum miasta to ok.300 m. Lokalizacja, dojazd i dostępność komunikacyjna są dobre. W pobliżu nieruchomości jest mało miejsc parkingowych. Nieruchomość położona jest przy ulicy o znaczeniu lokalnym, dojazdowym, na jej południowym odcinku, przy ulicy jednokierunkowej.

 

Oszacowana wartość: 230 000 zł

Cena wywoławcza: 172 500 zł

 

Termin oglądania nieruchomości:

14 dni przed dniem licytacji, po uprzednim kontakcie telefonicznym z naszym pracownikiem pod nr telefonu 81 46 42 455 lub 81 46 42 476.

 

Wadium:  23.000 zł

 

Termin i sposób zapłaty wadium:

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości – 23.000 zł. Wadium należy złożyć w dniu licytacji w gotówce do rąk prowadzącego licytację w godz. od 10.30 do godz. rozpoczęcia licytacji (w miejscu jej przeprowadzenia) lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium można także wpłacić na rachunek sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, tj. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie – nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000 (o złożeniu wadium w ten sposób przesądza data zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku). Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytację w godz. od 10:30 do godz. rozpoczęcia licytacji (w miejscu jej przeprowadzenia).

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. [2]

 

Termin i miejsce przeglądania akt postępowania egzekucyjnego:

14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:30, w siedzibie naszego organu (ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin), po uprzednim kontakcie telefonicznym z naszym pracownikiem pod nr telefonu 81 46 42 455 lub 81 46 42 476.

 

Pozostałe informacje:

Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. [3]

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Pouczenie:

Na nasze czynności dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. [4]

 

Licytację możemy odwołać bez podania przyczyn.

 

Podstawa prawna:

[1] Art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2020 r. – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn.zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2070) - dalej ustawa egzekucyjna

[2] Art. 111a ustawy egzekucyjnej

[3] Art. 111d. § 3 ustawy egzekucyjnej

[4] Art. 110z § 1 ustawy egzekucyjnej

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Stanisława Wyspiańskiego
Kod i miasto:
Świdnik
Województwo:
lubelskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna