szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działka o pow. 16 500 m2, Morawy

Data:
2022-05-20 13:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 730802931
Cena wywoławcza
55 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Górnikiewicz, Doradca Restrukturyzacyjny Andrzej Pograniczny, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: 1/4 niewydzielonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym na działce nr 171/2 zlokalizowanej w miejscowości Morawy 24C, w gminie Gardeja, powiat kwidzyński, działka o powierzchni 16 500 m2, powierzchnia użytkowa łączna budynku: 165,32 m2 + garaż 37,33 m2. Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Kwidzynie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą KW GD1I/00024266/1 za cenę nie niższą niż 55 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy).

WARUNKI SPRZEDAŻY:

1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

-        złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres biura syndyka: Andrzej Pograniczny, ul. Kościuszki 7-11 lok. 14, 83-200 Starogard Gdański, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2022 r. (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka, a nie data jej nadania),

-        uiszczenie wadium w wysokości 5 500,00 zł (1/10 ceny wywoławczej netto) na rachunek bankowy masy upadłości nr 27 1090 2620 0000 0001 4261 8109 (decydująca jest data uznania na rachunku masy upadłości). Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury VI GUp 75/19 podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości.

2.      Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 20 maja 2022 r. na godz. 13:00.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka.

3.      Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie.

4.      Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej.

5.      Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.

6.      Z operatem szacunkowym oraz regulaminem można zapoznać się w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. 730 802 931).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Morawy
Województwo:
pomorskie
Morawy
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna