szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomości położone w Juszczynie i Osielcu

Data:
2022-05-19 10:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 609-694-210
Cena wywoławcza
1 655,50 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej

Biuro Syndyka: ul. Mogilska 120E/2, 31-445 Kraków

tel. 12/444-74-38, 609-694-210, e-mail: syndykmg@interia.pl

 

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

 

1.    prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Juszczynie, gm. Maków Podhalański, działka nr 1872/14, objętej KW nr KR1B/00063660/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej za cenę nie niższą niż 1.655,50 zł,

2.    udziału 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Osielcu, gm. Jordanów, działka nr 3402/19, objętej KW nr KR1B/00075336/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej za cenę nie niższą niż 11.619,50 zł.

 

 

Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia oferty zakupu, która winna zawierać nazwę oferenta i dane kontaktowe, proponowaną ceną nabycia, oświadczenia o poniesieniu kosztów związanych ze sprzedażą, o zapoznaniu się z aktualnym stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych roszczeń do sprzedawcy w przyszłości oraz dowód wpłaty wadium.

Oferta nie zawierająca w/w danych i oświadczeń zostanie odrzucona.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej od każdej z nieruchomości należy wpłacić na konto bankowe:

Wojciech Biskup 07 1090 0088 0000 0001 4771 6536. Wpłacone wadia zalicza się na poczet ceny sprzedaży albo zwraca się oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub ulegają przepadkowi w przypadku uchylenia się oferenta/ki, którego/ej oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży. Przez uchylenie się w/w oferenta/ki od zawarcia umowy sprzedaży rozumie się dwukrotne niestawienie się jego/jej na termin zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wyznaczony przez syndyka i przesłany do oferenta/ki pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Pisemną ofertę zakupu należy złożyć pod w/w adresem do dnia 18.05.2022 r. do godziny 14:00.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Krakowie w dniu 19.05.2022 r. o godz. 10:00.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod w/w numerami telefonów i w Biurze Syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania jakiejkolwiek oferty, przeprowadzenia dodatkowego konkursu w przypadku złożenia równorzędnych ofert, jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

DO POBRANIA:

Zdjęcia działki .DOCX

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Juszczyna, Osielec
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna