szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

„Greenbet Polska” S. A. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż wierzytelności – „Greenbet Polska” S.A.

Data:
2022-05-20 17:00
Sprzedawca:
„Greenbet Polska” S. A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
tel. 501 441 731
Cena wywoławcza
27 041,37 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO

 

Syndyk Masy Upadłości „Greenbet Polska” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jaworznie ogłasza o prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki, w trybie przetargu ofertowego, pakietu wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, przysługujących upadłemu od dłużników o łącznej wartości należności głównych wynoszących 54 082,74 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote 74/100), wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami postępowań egzekucyjnych, za łączną cenę nie niższą od 50 % wartości nominalnej należności głównych tj. nie niższą od kwoty 27 041,37 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych 37/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA - Sygn. akt – X GUp 2/15” i dostarczona w kopercie do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Andrzeja Kustosik z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert (decyduje data wpływu do Kancelarii).

 

Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Oferty muszą dotyczyć całego pakietu wierzytelności, a tym samym oferty obejmującej poszczególne wierzytelności podlegają odrzuceniu. Wszelkie informacje o sprzedawanych wierzytelnościach, wymogach jakie winna spełniać oferta oraz o warunkach uczestnictwa w przetargu ofertowym są udzielane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: afigiel@kmlsosnowiec.pl. Inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 503-007-329. Syndyk Masy Upadłości może odstąpić od prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki, w trybie przetargu ofertowego, bez podawania przyczyn.

 

Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Andrzeja Kustosik z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, przy ulicy Warszawskiej 1/7, w dniu 20 maja 2022 r. o godzinie 17.00.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Jaworzno
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna