szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Nieruchomości w Lubinie, ul. Kamienna

Data:
2022-05-31 10:00
Sprzedawca:
Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
ul. Działkowa 2, 59-100 Polkowice
tel. 503 125 338
Cena wywoławcza
98 646,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości KB BUDMAX i AVANTA FIZNFS za łączną cenę nie niższą niż 1.900.000 zł.

Syndyk masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o.  sygn. akt  V GUp 09/11 oraz AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie informują, że są współwłaścicielami nieruchomości biurowo-usługowej o łącznej powierzchni użytkowej ok. 676,74 m2, położonej w Lubinie, częściowo wynajętej i zapraszają do składania ofert na jej łączne nabycie następujących zasadach:

I. Syndyk ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego na dzień 31.05.2022r., w którym przedmiotem sprzedaży jest:

 - nieruchomość położona w Lubinie przy ul. Kamiennej 1J, stanowiąca działki gruntu nr 766/1, 766/2, dla której prowadzone są księgi wieczyste nr LE1U/00026019/8, zabudowane częścią budynku usługowego;

- cena wywołania, która stanowi równocześnie wartość oszacowania wynosi 986.460,00 zł netto (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

- wadium wynosi 10% ceny wywołania netto to jest 98.646,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

Sprzedaż Nieruchomości przeprowadzana będzie w formie konkursu ofert na podstawie przepisów art. 323 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze regulującego przedmiotową sprzedaż mienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu ogłoszenia upadłości tj. 10-05-2011 r. (Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361).

Warunkiem dopuszczenia oferty do sprzedaży jest:

a) wpłacenie przez oferenta wadium na konto sprzedawcy w PKO BP SA nr konta: 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w terminie do dnia 30.05.2022r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu na konto).

b) złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KB BUDMAX”, w sekretariacie Biura Syndyka przy ul. Kamiennej 1J/21 59-300 Lubin do dnia 30.05.2022r. do godz. 15.00.

c) złożenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń, wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka upadłego przy ul. Kamiennej 1J/21 w Lubinie w dniu 31.05. 2022r. o godz. 10.00.

Syndyk ma prawo unieważnić procedurę ofertową (także po wyborze ofert) bez podania przyczyny. Wszystkie uprawnienia Syndyka w toku procedury przysługują także Sędziemu Komisarzowi jako organowi nadzorczemu.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 lub 669 980 264 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.radcaprawny-ciesiul.pl lub www.budmax.info.

Nieruchomość można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach 9.00 do 15.00 za wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniem terminu.

II. AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny zaprasza do rokowań na zakup nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Kamiennej 1H, stanowiącej działkę gruntu nr 767 dla której prowadzona jest księga wieczysta LE1U/00016848/5, zabudowanej częścią budynku usługowego.

Sprzedaż nieruchomości przeprowadzana będzie w formie negocjacji z podmiotem zamierzającym nabyć nieruchomość zbywaną przez Syndyka masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. opisaną w punkcie I ogłoszenia.

Wszelkie informacje nt. ceny nieruchomości, warunków jej sprzedaży oraz stanu i właściwości będą udzielane pod numerem telefonu: 518 918 258 oraz są dostępne na stronie: www.ciborski.pl.

Sprzedaż nieruchomości oferowanej przez Syndyka i Fundusz nastąpi łącznie - jednym aktem notarialnym.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kamienna
Kod i miasto:
Lubin
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna