szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła Kancelaria Komornicza nr I w Brzegu Dolnym

Nazwa:

Udział w nieruchomości

Data:
2022-06-09 11:15
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie
Mateusz Dziędzioła
Kancelaria Komornicza nr I w Brzegu Dolnym
ul. J. M. Ossolińskiego 15 , 56-120 Wołów
tel. 71 307 03 30
Cena wywoławcza
17 175,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
818/21
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia 09.06.2022r. o godzinie 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie,to jest w Wołowie przy ul. Rynek 26, w sali nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużnika w wysokości 1/10 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 56-100 Wołów, Al. Niepodległości 5/15, dla którego Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/000044426/3.


 

Tego samego dnia odbędzie się licytacja drugiego udziału w wymienionym prawie w wysokości 9/10. Nabywca obu udziałów będzie jedynym uprawnionym do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.


 

Nieruchomość nie jest zamieszkała. Lokal położony jest na czwartym piętrze z ekspozycją okien na wschód i zachód. Powierzchnia użytkowa mieszkania jest równa 56,05 m2 a lokal składa się z 3 pokoi, w tym jednego połączonego z aneksem kuchennym (11,3m2, 15,8m2 oraz 21,2m2), łazienki z WC (2,8m2) i przedpokoju (4,8m2). Do mieszkania przylega loggia (2,5m2) i przynależy piwnica nr 15 (5,46 m2). Łączna powierzchnia użytkowa mieszkania wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych jest równa 61,51 m2. Stan techniczny lokalu oceniono jako dobry, a standard pomiędzy średnim i ponadprzęciętnym.

Budynek, w którym znajduje się lokal powstał w 1977 r., ma 5 kondygnacji nadziemnych i posiada podpiwniczenie. Obiekt obsługiwany przez 3 klatki schodowe, nie ma w nim windy. Przyłączony jest do zewnętrznej sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Ogrzewanie z lokalnej kotłowni. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, a także obiekty handlowo-usługowe.


 

Suma oszacowania udziału wynosi 22 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 175,00zł. Cena nie zawiera podatku VAT (sprzedaż bez VAT – nie zostanie wystawiona FV).


 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę 2 290,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w PKO Bank Polski S.A. o numerze: 93 10205226 0000 6402 0740 1054 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na  konto bankowe Komornika.


 

Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika (dane teleadresowe w lewym górnym roku obwieszczenia).


 

Komornik Sądowy

Mateusz Dziędzioła


 

Pouczenie:

1/ W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

2/ Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

3/ Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

4/ Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwa udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

5/ Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Wołów
Województwo:
dolnośląskie
2
1
3
4
5
6
7
8
9
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna