szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artura Łukomskiego

Nazwa:

Nieruchomość – dawna baza magazynowa

Data:
2022-06-09 10:30
Sprzedawca:
Kancelaria Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artura Łukomskiego
pl. Jana Pawła II 3/1, 66-200
tel. 68 452 33 99
Cena wywoławcza
1 405 334,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
24/12
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR KW ZG1S/00012072/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski ogłasza, że dnia

 

9 czerwca 2022 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy ŚWIEBODZIN, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się

 

druga licytacja

 

nieruchomości (DAWNEJ BAZY MAGAZYNOWEJ) zabudowanej budynkiem administracyjnym, budynkami magazynowymi i pomocniczymi położonej w miejscowości Staropole 52-53 w gminie Lubrza (w pobliżu drogi relacji Lubrza-Boryszyn, niedaleko od zjazdu z autostrady A2 - do nieruchomości jest dogodny dostęp od strony ww. drogi). Nieruchomość obejmuje działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr 259/1 (powierzchnia 6,31 ha), 260/1 (powierzchnia 2,45 ha). Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 8,7600 ha. Nieruchomość niegdyś pełniła funkcję zorganizowanego przedsiębiorstwa spedycyjnego. Według stanu na dzień oględzin, nieruchomość nie jest użytkowana, nie jest zabezpieczona, otwarta publicznie, a budynki znajdujące się na działkach są zdewastowane i charakteryzują się złym stanem technicznym.

Opis budynków w obrębie działki nr 259/1

Budynek portierni oznaczony ewidencyjnie nr 140

Budynek ma 22 m2 powierzchni zabudowy.

Budynek administracyjny oznaczony ewidencyjnie nr 139

o powierzchni zabudowy 474 m2. Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w 1971 r. (rozbudowanym w 1990 r.).

Budynek warsztatowy oznaczony ewidencyjnie nr 320

Budynek warsztatu ma 309 m2 powierzchni zabudowy. Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w 1971 r.

Budynek nieczynnej stacji transformatorowej oznaczony ewidencyjnie nr 323

Budynek o pow. zabudowy 7 m2.

Budynki magazynowe (10 szt.)

Budynek o nr ewidencyjnym 319 powierzchni zabudowy 666 m2. Budynek o nr ewidencyjnym 322 o pow. zabudowy 672 m2, budynek o nr ewidencyjnym 318 o pow. zabudowy 668 m2, budynek o nr ewidencyjnym 317 o pow. zabudowy 679 m2, budynek o nr ewidencyjnym 316 o pow. zabudowy 642 m2, budynek o nr ewidencyjnym 315 o pow. zabudowy 658 m2, budynek o nr ewidencyjnym 314 o pow. zabudowy 664 m2, budynek o nr ewidencyjnym 313 o pow. zabudowy 650 m2, budynek o nr ewidencyjnym 312 o pow. zabudowy 657 m2, budynek o nr ewidencyjnym 311 o pow. zabudowy 656 m2. Budynki są obiektami jednokondygnacyjnymi, wolnostojącymi, niepodpiwniczonymi, konstrukcji stalowej, wybudowanymi w 1969 r. Budynki pełnią funkcję magazynową, w budynkach nr 322, 317, 315, 314 i 313 wydzielono pomieszczania biurowe ze ścianami murowanymi z pustaków. Instalacje doprowadzone do budynków: elektryczna, częściowo zdemontowana. Budynki częściowo zdewastowane. Konstrukcja budynków utrzymana w niezadowalającym stanie technicznym.

Opis budynków w obrębie działki nr 260/1

Budynek socjalny oznaczony ewidencyjnie nr 137

Budynek o pow. zabudowy 111 m2. Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w 1964 r.

Budynek wagi oznaczony  ewidencyjnie nr 329

Budynek wagi o pow. zabudowy 9 m2.

Budynek magazynowy oznaczony ewidencyjnie nr 328

Budynek o pow. zabudowy 491 m2. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, konstrukcji stalowej, wybudowanym w 1990 r.

Budynek magazynowy oznaczony ewidencyjnie nr 324

Budynek o pow. zabudowy 757 m2. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, konstrukcji stalowej, wybudowanym w 1990 r.

Wiata magazynowa oznaczona ewidencyjnie nr 327

Budynek wiaty o pow. zabudowy 14 m2. Obiekt jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, konstrukcji stalowej.

 

W chwili obecnej brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza, uchwalonego uchwałą nr XIV/99/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 marca 2008 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako tereny produkcyjno techniczne (przemysł, składy, bazy, budownictwo). Klasa użytku:

- działka nr 259/1 o pow. 6,31 ha - symbol użytku B - tereny mieszkaniowe (o pow. 4,20 ha), symbol Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (o pow. 1,89 ha), symbol N - nieużytki (o pow. 0,22 ha);

- działka nr 260/1 o pow. 2,45 ha - symbol użytku B - tereny mieszkaniowe.

Nieruchomość należy do dłużnika jako użytkownika wieczystego Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.HARTWIG Warszawa S.A. Użytkowanie wieczyste jest do dnia 05.12.2089 r. Własność budynków - Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.HARTWIG Warszawa S.A. Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego dokonano wpisu umowy dzierżawy z podpisem notarialnie poświadczonym z dnia 22 sierpnia 2022 r. (wpływy do sądu wieczystoksięgowego dnia 13 stycznia 2012 r. wpis dnia 19 marca 2012 r.) do dnia 20 lipca 2040 r. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00012072/1.

Suma oszacowania wynosi 2 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 405 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 210 800,00 zł w gotówce lub na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 04 1600 1462 1860 2410 4000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (winny być zaksięgowane na rachunku bankowym).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-701-585 lub 666-369-822. W dniu 25.05.2022 r. wolno oglądać nieruchomość od godziny 11:20 do godziny 11:40. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Staropole
Województwo:
lubuskie
DSC_0035
DSC_0080
DSC_0115
DSC_0164
DSC_0236
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna