szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Nieruchomość o pow.1,1746 ha zabudowana budynkiem przemysłowym

Data:
2022-06-24 09:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
379 275,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie działając na podstawie art. 110w § 1 i § 3 w związku z art. 111e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.) dalej u.p.e.a, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 czerwca 2022 r. o godz. 9:00,

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bytowie przy ul. 1 Maja 16, w pok. 113 odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przemysłowym o pow. 1294 m2, oznaczonej jako działka nr 503 o pow. 1,1746 ha położonej w obrębie Trzebiatkowa, gm. Tuchomie, należącej do Pana Andrzeja Pustelnik, dla której Sąd Rejonowy w Bytowie prowadzi księgę wieczystą na SL1B/00020312/9.

 

Wartość oszacowania wynosi 505 700,00 zł (pięćset pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania nieruchomości i stanowi kwotę 379 275,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć  tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

 

Licytant przystępujący do licytacji powinien zgodnie z art. 111 u.p.e.a złożyć wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, t.j. 50 570,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bytowie. Wadium można także wpłacić na rachunek depozytowy tut. Organu egzekucyjnego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski O/O Gdańsk nr 33 1010 1140 0008 3713 9120 0000 z dopiskiem „wadium-licytacja nieruchomości SL1L/00020312/9” (za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku organu egzekucyjnego).

Zgodnie z art. 111d § 3 u.p.e.a w licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, tj. od dnia 09.06.2022 r. do dnia 23.06.2022 r., w dni robocze w godzinach 9:00-12:00, wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bytowie sala obsługi, a w dniach od 22.06.2022 r. do 23.06.2022 r., w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie można oglądać nieruchomość po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu (59) 822-78-01 lub (59) 822-78-07.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności prawa wieczystego nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie tego prawa spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Sprzedaż egzekucyjna przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynności związane z licytacją będą odbywały się z zachowaniem reżimu epidemicznego, obowiązującego w dniu dokonania czynności związanych z licytacją. Jednocześnie w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji związanej z COVID-19, zastrzega się możliwość odwołania czynności lub zmiany ich terminu.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Trzbiatkowo
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna